Aktualności

Rekordowe zawody w strzelnicy

Popularyzacja sportu strzeleckiego i sprawdzenie umiejętności w tym zakresie. Takie były podstawowe cele zawodów dla klas mundurowych  podczas XXIV Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego MSPO. Zakłady Mechaniczne Tarnów wraz  Polską Grupą Zbrojeniową zorganizowały rywalizację w tarnowskiej Krytej Mobilnej Strzelnicy Ćwiczebnej w Kontenerach 40ft HC. Podczas zawodów i po nich w czasie kieleckich targów obiekt odwiedziła rekordowa liczba przeszło 750  osób.

Uczniowie klas mundurowych próbowali swoich sił w strzelaniu statycznym  i dynamicznym.  W pierwszym z odległości 15 metrów ocenianych było pięć strzałów, oddanych w postawie stojącej podstawowej oburącz do figury  bojowej, umieszczonej na tarczy o wymiarach 0,75×0,75 m. Pierwsze miejsce w tej konkurencji zajął Oskar Lewicki z Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Rzeszowie, drugi był Hubert Kończak z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” w Starachowicach, a trzeci Kacper Barczak z Zespołu Szkół w Rzeszowie.

W dynamicznym strzelaniu cel był ruchomy, a czas ukazywania się tarczy ograniczono do jednej sekundy. Tarcze ukazywały się w losowo wybranych punktach na kulochwycie, a dodatkowym utrudnieniem były przekreślone tarcze, do których nie należało strzelać. Tutaj największą pewnością ręki wykazał się Sebastian Działowski z Zespołu Szkół nr 1 w Krakowie, miejsce drugie i trzecie zajęli uczniowie XVI Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Tarnowie Michał Tarczyński i Bartosz Kołdras. Zwycięzcy otrzymali medale.

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego stał się okazją do zaprezentowania szkół mundurowych z całej Polski.  Minister obrony narodowej Antoni Maciarewicz przed oficjalną częścią spotkał się na dziedzińcu targów z uczniami klas mundurowych z kilkunastu szkół.  – Trudno nie ukryć wzruszenia, gdy się patrzy na Was. W tych szeregach kształci się przyszłe polskie wojsko – powiedział minister Macierewicz. Po przeglądzie pododdziałów szkolnych minister wyraził aprobatę dla koncepcji powstawania kolejnych klas mundurowych.  

Powiązane artykuły

Back to top button