Aktualności

Remonty w Iwkowej

W Gminie Iwkowa zakończono remont mostów oraz dróg gminnych współfinansowanych ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Do dnia 31 lipca 2013 r. wyremontowano 3 drogi o łącznej długości 2 300m oraz dwa mosty. Całkowity koszt robót wyniósł 550 000,00 zł, Gmina Iwkowa uzyskała dofinansowanie w wysokości 507 000,00 zł.

Prace budowalne były prowadzone były na drogach: Iwkowa Dzięgielowo, Iwkowa Za Ośrod-kiem, oraz Kąty Pasterniki Dobrociesz, wyremontowane mosty znajdują się w ciągu dróg Kąty- Pasterniki i Kąty – Pasterniki Dobrociesz. Zakres prac obejmował wykonanie profilu nawierzch-ni, odmulenie rowów, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, obsypanie poboczy, wymianę nawierzchni mostów, wymianę barier ochronnych, wzmocnienie przyczółków.

Zgodnie z terminem zakończono również prace na budowanych parkingach w Iwkowej oraz Wojakowej. Zakończony został I etap budowy, który obejmował prace ziemne, budowę kanalizacji deszczowej, ułożenie krawężników oraz wykonanie podbudowy.

Pozostałe prace: ułożenie kostki, wykonanie nawierzchni bitumicznej, nasadzenia roślin, będą kontynuowane w 2014 r jako etap II inwestycji. Zadanie realizowane jest przy pomocy środków finansowych z Funduszy Europejskich.

/UG IWKOWA/

Powiązane artykuły

Back to top button