Aktualności

Ruszył nabór wniosków w programie STOP SMOG w gminie Brzesko

Burmistrz Brzeska ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców gminy Brzesko.

Dofinansowanie będzie można pozyskać na:

 • Wymianę urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających budynki mieszkalne jednorodzinne, które nie spełniają standardów niskoemisyjnych, na spełniające standardy niskoemisyjne.
 • Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku.

O dofinansowanie w ramach Programu może ubiegać się osoba fizyczna, będąca mieszkańcem Gminy Brzesko, która:

 • posiada tytuł prawny do nieruchomości,
 • faktycznie zamieszkuje w budynku,
 • zobowiązuje się do utrzymania trwałości w ramach projektu (przez co najmniej 5 lat),
 • nie może sprzedać budynku w okresie 5 lat od zakończenia inwestycji,
 • nie może posiadać łącznych środków własnych oraz zasobów majątkowych które przekraczają 53 000,00 złotych (nie dotyczy to budynku oraz gruntu związanego
  z budynkiem na który mieszkaniec wnioskuje o środki),
 • wyrazi zgodę na udostępnienie budynku lub lokalu w celu realizacji przedsięwzięcia, jak również w okresie trwałości projektu (5 lat od daty zakończenia realizacji inwestycji)

Beneficjent zostanie zakwalifikowany do Projektu, jeżeli budynek mieszkalny zgłoszony do Projektu spełnia następujące warunki: 

 • ​budynek mieszkalny wybudowany został na podstawie pozwolenia na budowę wydanego przed dniem 1 stycznia 1990 roku,
 • ​​powierzchnia użytkowa budynku jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego nie przekracza 110 m kwadratowych zamieszkałego przez jedną osobę. W przypadku budynku jednorodzinnego lub lokalu, w której zamieszkują dwie lub więcej osób powierzchnia użytkowa nie przekracza 80 m kwadratowych na osobę.
 • złoży wniosek o udział w Projekcie.

Gmina Brzesko zakłada, że inwestycje zakwalifikowane do naboru w 2022 roku będą finansowane u mieszkańców w 100%  bez udziału wkładu własnego beneficjenta, nie może przekroczyć 53 000 zł. Programem objętych zostanie 20 budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych lokali w tym budynku.

Wniosek będzie można złożyć:

 • Papierowo w Urzędzie Gminy Brzesko w godzinach otwarcia.

Obsługa mieszkańców będzie się odbywała w formie:

 • telefonicznej – pod numerami telefonów:  Gmina 14 686 51 72 lub  Operator Programu 600 243 782
 • mailowej: brzesko@ekoscan.pl

Powiązane artykuły

Back to top button