Aktualności

Spotkanie z Wicemarszałkiem Stanisławem Sorysem

W dniu 6 października br. w Warysiu (gmina Borzęcin) odbyło się spotkanie z Członkiem Zarządu Województwa Małopolskiego Stanisławem Sorysem, dotyczące najważniejszych spraw dla rozwoju społeczno – gospodarczego gminy Borzęcin. W trakcie spotkania podsumowano dotychczasową współpracę oraz inwestycje zrealizowane w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Omówiono możliwości aplikowania o fundusze w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Dyskutowano o rozwoju rolnictwa, obszarów wiejskich i możliwościach pozyskania środków europejskich na rzecz realizacji niezbędnych inwestycji infrastrukturalnych w gminie Borzęcin.

Prawie 40 projektów zrealizowanych przez gminę Borzęcin ze środków europejskich w ramach MRPO i PROW robi wrażenie. Zadania o wartości kilkudziesięciu milionów złotych i dofinansowaniu za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego w kwocie ponad 17 mln złotych to efekt dobrych projektów składanych przez podmioty działające na terenie gminy, w tym głównie samorządu gminy Borzęcin. To w skali Małopolski bardzo dobry wynik – chwalił dr Stanisław Sorys, członek Zarządu Województwa Małopolskiego.

Przypomnijmy tylko, że ze środków tych zwodociągowano praktycznie wszystkie miejscowości gminy Borzęcin, zbudowano, przebudowano lub zmodernizowano wiele obiektów w Borzęcinie Górnym, Borzęcinie Dolnym, Przyborowie, Łękach, Bielczy i Warysiu w tym kilka obiektów sportowych stwarzając bardzo dobre warunki do uprawiania sportu w gminie. Doposażano obiekty kulturalne w nowoczesny sprzęt, wydano wiele istotnych publikacji, realizowano imprezy kulturalne. Wiele z tych zadań to projekty realizowane za pośrednictwem programu Leader i Stowarzyszenia Kwartet na Przedgórzu.

Warto również wspomnieć, że wykonane właśnie w ramach tych środków centrum miejscowości Borzęcin Dolny wraz ze strefą rekreacyjną zwyciężyło wśród inwestycji z powiatu brzeskiego w konkursie na Najlepszą Inicjatywę Lokalną realizowaną z funduszy europejskich w Małopolsce.

Podczas spotkania dyskutowano także o nowej perspektywie finansowej, w której dzięki zmianie algorytmu podziału środków udało się pozyskać kwotę niemal o 1 mld euro większą niż ta, którą dysponowała Małopolska w latach 2007-2013.

Czekamy zatem na kolejne nabory, tym razem już z nowej perspektywy finansowej. Mamy jeszcze sporo do zrobienia – podsumował wójt Janusz Kwaśniak.

(pio)

Powiązane artykuły

Zobacz także
Close
Back to top button