Aktualności

Sukces Bożeny Bawół


W dniach 24-26.05.2012 odbyły się w Warszawie zawody finałowe XVII edycji Konkursu i V edycji Olimpiady „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1764-1864”.  Tegoroczna edycja Konkursu rozgrywana była pod hasłem „Od konfederacji barskiej do powstania styczniowego”.

Olimpiada i konkurs są skierowane do młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych, zawodowych i średnich. Ogólnopolski finał poprzedzają etapy: szkolny, rejonowy i wojewódzki. W roku szkolnym 2011/2011 w konkursowe szranki stanęło, podobnie jak w latach ubiegłych,  kilkadziesiąt tysięcy uczniów.

W etapie centralnym organizowanym w Warszawie uczestniczyło 49 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całego kraju. W grupie tej znalazła się również uczennica kl. 2C LO Zespołu Szkół nr 1 w Brzesku – Bożena Bawół (na zdj. pierwsza z lewej). Opiekunem naukowym Bożeny Bawół jest Jacek Bartkowiak.

Głównym celem obydwu konkursów jest dotarcie do jak największych rzesz młodzieży oraz nauczycieli i wychowawców, poszerzanie ich wiedzy o dziejach ojczystych i dziejach oręża polskiego, kształtowanie świadomości historycznej i postaw patriotycznych młodego pokolenia obywateli oraz uświadamianie o roli i miejscu sił zbrojnych w życiu politycznym, ekonomicznym i kulturalnym państwa polskiego.

Konkurencje finałowe były rozgrywane w Muzeum Wojska Polskiego, obiektach na terenie Warszawy oraz podczas zorganizowanej podróży historycznowojskowej po Mazowszu. Uczestnicy konkursu wykazywali się wiedzą na poziomie studiów wyższych. W kategorii „Obiekt historyczny” obejmującym oprowadzanie po losowo wybranym obiekcie historycznym lub miejscu walki Bożena Bawół uzyskała 100% punktów.

Ostatniego dnia, po ceremonii złożenia przez finalistów wieńca i kwiatów na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza, na Zamku Królewskim odbyła się uroczysta gala, podczas której ogłoszono wyniki i wręczono nagrody. W klasyfikacji ogólnej Bożena Bawół zajęła 18 miejsce, uzyskując tytuł Laureata Olimpiady. Wszyscy laureaci uzyskali wolny wstęp na wybrane kierunki studiów.

Gratulujemy!

Powiązane artykuły

Back to top button