Aktualności

Szczurowa i Borzęcin Mistrzami Inwestycji

Szczurowa, Borzęcin i Wierzchosławice zostały najwyżej sklasyfikowane w subregionie tarnowskim (powiaty, brzeski, dąbrowski i tarnowski) w ogłoszonym w ostatnim numerze tygodnika Wspólnota Rankingu Inwestycji w Infrastrukturę Techniczną za lata 2010 – 2012. To gminy, których wydatki na inwestycje w przeliczeniu na jednego mieszkańca przekroczyły tysiąc złotych i wyniosły odpowiednio: Szczurowa – 1158,32, Borzęcin – 1086,16 i Wierzchosławice 1056,55 złotych.

Metoda obliczania wskaźników rankingu inwestycyjnego jest od lat taka sama. Pod uwagę brane są inwestycje skierowane na rozwój infrastruktury technicznej, koncentrujące się w trzech działach: transport (przede wszystkim remonty i budowa dróg administrowanych przez samorządy, ale także tabor związany z lokalnym transportem zbiorowym), gospodarka komunalna (sieci wodociągowe i kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków, wysypiska śmieci, oświetlenie ulic itp.) – do tej branży obok działów klasyfikacji budżetowej: „gospodarka komunalna” oraz „zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę”, zaliczane są wydatki na infrastrukturę wiejską, klasyfikowane zazwyczaj do działu „rolnictwo” oraz gospodarka mieszkaniowa.


Powiązane artykuły

Back to top button