Aktualności

Trwają prace przy renowacji cmentarza w Przyborowie

W Przyborowie, w gminie Borzęcin prowadzone są prace związane z renowacją cmentarza wojennego nr 272, z okresu I wojny światowej. Inspiracją do realizacji prac była przypadająca w tym roku setna rocznica wybuchu I wojny światowej. W ramach realizowanego zadania odnowione zostaną elementy ogrodzenia, pomniki główne z tablicami pamiątkowymi, krzyże wolnostojące i nagrobki. Ponadto wykonane zostanie zagospodarowanie terenu polegające na budowie schodów terenowych, drogi, parkingu i utwardzonego dojścia dla pieszych. W ramach projektu zainstalowane zostaną tablice informacyjne z oznakowaniem systemu GUIDE 24/24 oraz tablice kierunkowe. Inwestycja finansowana jest z budżetu gminy oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach lokalnych strategii działania. Wartość realizowanych prac zamknie się kwotą blisko 168 tysięcy złotych.

To kolejny cmentarz wojenny na terenie gminy Borzęcin, który w ostatnim czasie poddawany jest gruntownej renowacji – mówi wójt gminy Borzęcin, Janusz Kwaśniak. – W roku 2013, wespół z Nadleśnictwem Dąbrowa Tarnowska wykonaliśmy prace przy cmentarzu wojennym nr 267 w Warysiu. W planach, na rok bieżący była także renowacja cmentarza nr 274 w Przyborowie, ale na przeszkodzie stanął nieuregulowany stan prawny wokół obiektu. Prace przy kolejnych cmentarzach wojennych z okresu I wojny światowej, zlokalizowanych na terenie gminy Borzęcin będą kontynuowane w najbliższych latach.

Odnawiany cmentarz został zaprojektowany przez Roberta Motkę i jest jednym z 400 zachodniogalicyjskich cmentarzy wojennych zbudowanych przez Oddział Grobów Wojennych C. i K. Komendantury Wojskowej w Krakowie. Spoczywa na nim 103 żołnierzy austro-węgierskich i 27 rosyjskich, poległych w toczonych w okolicy Przyborowa i Szczepanowa walkach w listopadzie 1914 roku. Położony jest na piaszczystej wydmie widocznej z drogi wojewódzkiej Brzesko – Szczurowa. Obiekt ma kształt prostokąta. Na cmentarz wiodą betonowe schody, a wejście stanowi metalowa brama z fragmentami betonowego muru zakończonymi kamiennymi kulami po bokach. Ogrodzenie zbudowane jest z betonowych słupków połączonych metalowymi rurami. Elementem centralnym cmentarza jest położona na wprost wejścia pomnikowa ściana z inskrypcją, zwieńczona dużym betonowym krzyżem. Treść inskrypcji na tablicy brzmi następująco: „1914-15 SOLDATEN TOD IST HEILIG UND BRICHT DES HASSENS. GEBOT FREUND UND FEIND, VON WUNDEN VERSAHRT SIND. DER GLEICHEN LIEBE UND EHRE WERT”, co można przetłumaczyć: „Żołnierska śmierć jest święta i łamie wszelki nakaz nienawiści. Czy wrogiem był, czy bratem, niech nikt nie pamięta. Jednaką cześć i miłość, Winniśmy im w darze.”

Powiązane artykuły

Back to top button