Aktualności

„Tu się wszystko zaczęło” I. Dojka&M.Latasiewicz

W środę  7 marca, w Regionalnym Centrum  Kulturalno-Bibliotecznym w Brzesku odbyła się  promocja książki „Tu wszystko się zaczęło” autorstwa Iwony Dojki  i Marka Latasiewicza.  Na spotkanie przybyła pełna sala audytoryjna, każdy otrzymał książkę.
Kilka słów wstępu powiedziała pani Cecylia Jabłońska,  przybliżając sylwetki brzeskich dziennikarzy.  Po czym mikrofon powędrował w ręce bohaterów wieczoru, którzy opowiedzieli o pomyśle powstania książki i serdecznie dziękowali  Wiesławie Szydek za korektę, Pawłowi Wójcikowi za projekt graficzny książki, drukarni Printgraph za wydanie książki oraz przedstawicielom stowarzyszenia  „Kwartet na Przedgórzu”, którzy pomogli w realizacji przedsięwzięcia w ramach środków Unii Europejskiej.
Od czegoś trzeba było zacząć. To pretekst, by publikację poszerzać o kolejne postaci. Już w trakcie przygotowywania do druku tej książki, powstała lista osób zasłużonych dla Brzeska, którzy powinni znaleźć się w następnym wydaniu. Chcielibyśmy też dać motywację innym autorom do opracowania szerszych biografii tych bohaterów, których wybraliśmy do pierwszej edycji „Tu się wszystko zaczęło” – mówił podczas spotkania Marek Latasiewicz.
Pomysł dojrzewał latami. Autorzy przyjęli zasadę pomieszczenia w książce życiorysów osób żyjących. Jedynym wyjątkiem miał być ród Goetzów-Okocimskich, bez których nie dałoby się w pełni przedstawić atmosfery miasta, a przede wszystkim oddać hołdu jego głównym dobrodziejom. Niestety, zanim rozpoczął się skład, zmarł Zbigniew Kucia. Tuż przed zakończeniem opracowania graficznego odeszli dwaj byli więźniowie obozów koncentracyjnych – Franciszek Sediwy i Henryk Bernacki.  
W książce znajduje się 35 rozdziałów poświęconych mieszkańcom gminy Brzesko – artystom, sportowcom, naukowcom, kapłanom, przedsiębiorcom, społecznikom i tym, którzy w ekstremalnych warunkach obozu koncentracyjnego wykazali się heroizmem i nie dali się złamać. Autorzy wykorzystali gatunki dziennikarskie – reportaż i wywiad. Nie skupiali się na wyliczeniu faktów przełomowych z biografii, ale wyciągali swoich rozmówców na wynurzenia o swojej małej ojczyźnie, ale także o polskiej historii, zmianach ekonomicznych, sztuce, ludzkiej naturze i opatrzności… Dzięki temu powstała swoista galeria postaw wobec życia.
Na promocji obecni byli także bohaterowie książki, którzy zostali zaproszeni do powiedzenia kilku słów o sobie:  Maria Sierpińska (profesor ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie), Kazimierz Zając (więzień obozu z Auschwitz  o numerze 261), Zbigniew Dulemba (brzeski solidarnościowiec), Jan Blecharz (psycholog sportu, członek ekipy szkoleniowej Adama Małysza),  Marian Stolarczyk (profesor  Uniwersytetu Rzeszowskiego), Jan Gawlik  (doktor chemii, przedstawiciel Polski w Międzynarodowej  Agencji  Energii Atomowej),   Józef Mularz (były proboszcz brzeskiej  parafii  Miłosierdzia Bożego,  społecznik mocno zaangażowany w pracę charytatywną), Stanisław Gutowski (wieloletni proboszcz Okocimia), Edward Dobrzański (aktor i profesor  krakowskiej PWST), Wiktor Zydroń  (muzyk, kompozytor),  Stanisław Kita (sportowiec z Jadownik) i przedstawiciele młodszego pokolenia – Monika Targosz (artysta fotograf) i  Artur Gawenda (fotograf, dokumentalista).

FOTORELACJA

Powiązane artykuły

Zobacz także
Close
Back to top button