Aktualności

Jest taki dzień w roku… – Spotkanie Opłatkowe Seniorów

Dzień 24 stycznia 2015 roku zapisał się po raz kolejny w pamięci najstarszych mieszkańców naszej parafii, dla których z inicjatywy Parafialnego Oddziału Caritas przy współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury zorganizowane zostało w Sali Domu Ludowego w Borzęcinie piąte, „jubileuszowe” Spotkanie Opłatkowe dla Seniorów Parafii Borzęcin. Dzieląc się radością z narodzenia Bożej Dzieciny łamano się opłatkiem, składano życzenia noworoczne, dyskutowano o minionych latach i nadziejach związanych z nowym rokiem. Nie zabrakło kolęd i zabawy przy dźwiękach muzyki. Honory gospodarza pełnił proboszcz parafii w Borzęcinie ks. prałat Czesław Paszyński, który powitał przybyłych Seniorów i gości.

Tradycyjnie na spotkanie przybyło liczne grono Seniorów i Samotnych mieszkańców (ok. 140 osób) oraz wójt gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak, wspomniany już proboszcz Parafii w Borzęcinie ks. prałat Czesław Paszyński wraz z wikariuszami ks. Rafałem Zielonką i ks. Grzegorzem Kozioł, radny sejmiku wojewódzkiego Adam Kwaśniak, przewodniczący Rady Gminy Borzęcin Czesław Małek, dyrektor GOK-u Piotr Kania, sołtys Borzęcina Górnego Maria Pilarska, kierownik GOPS Danuta Rogóż wraz z pracownikami, członkowie Parafialnego Oddziału Caritas na czele z Anną Rogóż a także członkowie Szkolnego Oddziału Caritas.

Ważnym momentem spotkania opłatkowego – dla wielu – była msza święta pod przewodnictwem ks. Rafała Zielonki. On też wygłosił okolicznościowe kazanie, w którym mówił o starości, jako jesieni życia. Stawiał seniorów jako wzór do naśladowania dla młodych, osoby, z których doświadczeń wszyscy powinni korzystać. Zacytował także opinie kilku uczniów, których wcześniej poprosił o wyrażenie myśli, jakimi chcieliby się podzielić ze swoimi dziadkami.

Dopełnieniem uczty eucharystycznej była część artystyczna – przedstawienie jasełkowe odegrane przez uczniów Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Górnym pod opieką nauczycieli: Haliny Pudełko, Ewy Pitaś i Krzysztofa Przepiórki.

Występ wprowadził wspaniały, świąteczny nastrój wśród wszystkich uczestników spotkania. Mali artyści, występujący na scenie przedstawili przepiękny program o narodzinach Jezusa w Betlejem. Ogromne słowa uznania należą się nie tylko występującym dzieciom, ale również autorom jasełek i rodzicom za ich przygotowanie – mówi Danuta Rogóż, kierownik GOPS.

Okolicznościowe przemówienia i z serca płynące życzenia złożyli Seniorom: Wójt Gminy Borzęcin, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz przedstawiciel Parafialnego Oddziału Caritas. Miłą niespodziankę sprawił Radny Wojewódzki Adam Kwaśniak, który odczytał życzenia noworoczne dla Seniorów i słowa uznania dla organizatorów spotkania przekazane za jego pośrednictwem przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza.

W okolicznościowym słowie wójt Janusz Kwaśniak zwrócił uwagę na rolę Seniorów w społecznościach lokalnych i życiu rodzin.

Seniorzy w każdym środowisku stanowią wartość bezcenną. To właśnie w tej grupie społecznej mocno zakorzenione jest lokalne dziedzictwo, dorobek kulturowy, tradycja i obyczajowość. To skarbnica dobrych wzorców, z której korzystać powinny młodsze pokolenia ucząc się nie tylko jak żyć z godnością, ale też jak nie utracić tożsamości. W dzisiejszym, globalnym świecie ze szczególną troską powinniśmy wracać do swoich korzeni pamiętając o tym kim jesteśmy, skąd idziemy i dokąd zmierzamy.

Wójt Kwaśniak złożył seniorom życzenia zdrowia i długich lat życia w pomyślności i szacunku ze strony młodszych pokoleń.

Kierownik GOPS – Danuta Rogóż, nawiązując do Świąt Bożego Narodzenia zwróciła uwagę na wyjątkowy okres spotkań opłatkowych.

To czas otwarcia się na drugiego człowieka, na jego potrzeby, czas refleksji nad własnym życiem, spojrzenia dalej, poza własny, często zamknięty świat stworzony tylko dla własnych potrzeb i celów – mówiła. Złożyła Seniorom serdeczne życzenia noworoczne życząc zdrowia, radości, pogody ducha i wielu darów od Bożej Dzieciny na każdy dzień Nowego Roku. Podziękowała również współorganizatorom spotkania oraz włodarzom gminy Borzęcin za współpracę, pomoc i wsparcie w realizacji wszelkich działań na rzecz społeczności lokalnej.

Serdecznie życzenia uczestnikom spotkania w imieniu Caritas w Borzęcinie złożyła także Anna Rogóż, reprezentująca stowarzyszenie.

Atmosfera życzliwości widoczna była podczas łamania się opłatkiem i składania życzeń. Przygotowany przez członkinie Caritas gorący posiłek wraz ze wspaniałymi wypiekami dodał energii do wspólnego kolędowania oraz tańca, w które zaangażowali się także sami seniorzy. Całości spotkania towarzyszyła radosna i miła atmosfera, która stanie się dla wielu nie zapomnianym przeżyciem i oczekiwaniem na następny rok.

Serdeczne podziękowania należą się wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania spotkania opłatkowego dla Seniorów Parafii Borzęcin Górny, a w szczególności: księdzu Prałatowi Czesławowi Paszyńskiemu, którego znaczny udział nie tyko w zorganizowaniu tego spotkania, lecz w tworzeniu wspaniałej atmosfery, pozostanie na długo w pamięci każdego z uczestniczących; Parafialnemu i Szkolnemu Oddziałowi Caritas, moim współpracownikom z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury za różnoraką pomoc, aby spotkanie opłatkowe w takim wymiarze mogło się spełnić, przynieść zadowolenie i radość. Niech te inicjatywy spotkań opłatkowych w naszej gminie, jak i inne, podejmowane wobec osób starszych staną się źródłem radości, szczęścia, pokoju i miłości dla każdego z nas. Dziękujemy jeszcze raz wszystkim Seniorom za mile spędzone chwile – komentuje Danuta Rogóż.

(h) 

Foto: ks. Grzegorz Kozioł

Spotkanie Seniorów :: w Borzęcinie

Spotkanie Seniorów :: w Borzęcinie

Spotkanie Seniorów :: w Borzęcinie

Spotkanie Seniorów :: w Borzęcinie

Spotkanie Seniorów :: w Borzęcinie

 

 

 

 

 

Powiązane artykuły

Back to top button