Aktualności

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie zaprasza na studia do Brzeska

1 czerwca rozpoczęła się elektroniczna rekrutacja na studia na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Studia można podjąć także w Brzesku w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym Uniwersytetu Pedagogicznego, który już od dwóch lat funkcjonuje w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 przy ulicy Okulickiego 2.
W ubiegłym roku z oferty edukacyjnej przygotowanej przez krakowski Uniwersytet Pedagogiczny w Brzesku skorzystali licencjaci i magistrzy, którzy jako kierunek studiów wybrali administrację, politologię i pedagogikę. Do wyboru było kilka specjalności, a także studia podyplomowe.
Podjęcie nauki w Brzesku jest szansą na studiowanie w miejscu swojego zamieszkania, pozwala zaoszczędzić czas, koszty związane z dojazdami do Krakowa i jest dużym ułatwieniem dla pracujących, którzy chcą uzupełnić swoje wykształcenie. Wysoki poziom kształcenia zapewnia studentom wybitna kadra naukowa Uniwersytetu, który od 10 lat w rankingach miesięcznika edukacyjnego „Perspektywy” i dziennika „Rzeczpospolita” zajmuje I miejsce, jako najlepsza uczelnia pedagogiczna w Polsce. Także w tegorocznym Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy 2015” Uniwersytet Pedagogiczny zajął pierwsze miejsce wśród uczelni pedagogicznych w Polsce. Obecność w Brzesku tak znanej i szanowanej uczelni wyższej z wieloletnią tradycją niewątpliwie świadczy o prestiżu i atrakcyjności naszego miasta oraz pozytywnie wpływa na jego wizerunek.
Warto przypomnieć, iż krakowska uczelnia była partnerem tegorocznych Dni Brzeska, a w ubiegłym roku była jednym ze sponsorów święta miasta. Jest to wynik podjętej współpracy pomiędzy Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie a Miejskim Ośrodkiem Kultury w Brzesku. Uniwersytet ściśle współpracuje także z ZSP nr 1 w Brzesku i posiada status Szkoły Ćwiczeń Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Oferta edukacyjna w Brzesku na rok akademicki 2015/2016

Studia niestacjonarne I-go stopnia:
• administracja
• bezpieczeństwo narodowe
• pedagogika, specj. promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień
• pedagogika, specj. społeczno-opiekuńcza z pedagogiką szkolną
• pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
• praca socjalna

Studia niestacjonarne II-go stopnia:
• administracja
• pedagogika, specj. edukacja dla bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe
• pedagogika, specj. edukacja dla wielokulturowości z elementami glottodydaktyki
• pedagogika, specj. edukacja dorosłych z gerontopedagogiką
• pedagogika, specj. kreowanie lokalnej polityki społecznej
• pedagogika, specj. poradnictwo edukacyjne i zawodowe
• pedagogika, specj. społeczno-opiekuńcza

Studia podyplomowe:
• diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna
• socjoterapia

Powiązane artykuły

Back to top button