Aktualności

Uroczystości 3. Maja w Brzesku

Wyjściem sztandarów z pod Urzędu Miejskiego w Brzesku, rozpoczęto uroczystości upamiętniające 223 rocznicę uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja. W dużej części w uroczystości uczestniczyła młodzież, która niosła sztandary wszystkich brzeskich szkół oraz szkół z sołectw. Delegacje w kościele NMP MK oraz św. Jakuba w Brzesku utworzyły szpaler z obu stron ławek, podczas Mszy św. w intencji Ojczyzny. Nie była to jedyna intencja. W tym roku uroczysta msza była połączona z dziękczynieniem za kanonizację Jana Pawła II, któremu w całości homilię poświecił proboszcz Józef Drabik.

Przypomniał ważne wydarzenia, których byliśmy świadkami. Dzień śmierci papieża i jego pogrzebu. Chwilę w której wiatr przekładał kartki księgi, by na zakończenie mszy zamknąć ją, jak ziemskie pielgrzymowanie zmarłego Papieża . Dzień beatyfikacji, gdy Plac św. Piotra wypełnił się Polakami oraz dzień całkiem nieodległy – kanonizacji „Naszego Papieża”. Przypomniał nauki Świętego, jego specjalną opiekę nad rodzinami i młodzieżą, nad ludźmi chorymi i biednymi a także o wielkim szacunku do kapłaństwa. W słowach kończących kazanie podkreślił znaczenie świadectwa jakie otrzymaliśmy w ostatnich latach życia Jana Pawła II, apelował o jego zachowanie w naszych sercach.

Mszę zakończyła pieśń „Boże coś Polskę”, która w czasach ważnych, zawsze towarzyszyła Polakom, ze zmienną częścią „Ojczyzną Wolną, pobłogosław Panie”.

Tradycyjnie po mszy złożono wiązanki pod Grobem Nieznanego Żołnierza. Proboszcz Józef Drabik poświęcił także krzyż i nowe tablice. W miejscu pamięci stanął krzyż – replika tego, który społeczeństwo Brzeska ufundowało i ustawiło w 1913 roku w 50. rocznicę Powstania Styczniowego. Fundatorką repliki krzyża jest Pani Maria Samborska, wykonanie i ustawienie krzyża wsparli Adam Halik, Cech Rzemieślników oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców w Brzesku oraz  Władysław Wojnicki, który wykonał tablicę umiejscowioną u podnóża krzyża. Na wysokości krzyża, w murze cmentarnym wykonano i umieszczono pamiątkową tablicę, której treść jest hołdem dla wszystkich mieszkańców gminy Brzesko, którzy przez wieki oddawali życie dla swojej ojczyzny – Polski. Kolejna tablica poświęcona jest mieszkańcom gminy Brzesko zamordowanym przez NKWD w 1940 roku na „Nieludzkiej ziemi” – w Katyniu, Charkowie i Miednoje. Fundatorem tej tablicy jest radny Adam Kwaśniak.

Uroczystości zakończono w Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym, gdzie odbyła się majówka ze śpiewaniem pieśni patriotycznych. Śpiewającym wtórowali siostra Maria Filipowska, Krzysztof Szydłowski i Michał Seremak.

Powiązane artykuły

Back to top button