Aktualności

Obywatele dla Demokracji: rusza I edycja konkursu

Od 1 września do 15 października organizacje pozarządowe z całej Polski mogą składać wnioski na projekty tematyczne w programie Obywatele dla Demokracji.

Na realizację projektów z zakresu partycypacji publicznej, kontroli obywatelskiej, zwalczania dyskryminacji, przeciwdziałania wykluczeniu oraz tych skierowanych do dzieci i młodzieży przeznaczono w pierwszej edycji konkursu 9,5 mln euro. W programie dużo uwagi zostanie też poświęconej działaniom służącym zwalczaniu mowy nienawiści w Internecie. Wysokość dotacji zależy od tego, czy projekt będzie realizowany samodzielnie czy w partnerstwie. W pierwszym przypadku wyniesie ona od 50 tys. do 250 tys. zł. Przy wnioskach o dofinansowanie projektów partnerskich organizacje mogą się starać nawet o 350 tys. zł.

Podręcznik, który zawiera wszystkie informacje dotyczące konkursu, wzory formularzy oraz instrukcje ich wypełniania można pobrać ze strony www.ngofund.org.pl 1 września zostanie uruchomiony internetowy system składania wniosków.

– Staraliśmy się na miarę możliwości uprościć procedury związane z przygotowaniem wniosków, tak, by organizacje mogły maksymalnie skupić się na zaplanowaniu projektów od strony merytorycznej. Zależy nam na działaniach, których realizacja przyniesie konkretne, trwałe rezultaty – mówi Anna Rozicka z Fundacji Batorego.

1 września rusza też konkurs na realizację projektów w ramach współpracy dwustronnej. Oznacza to, że organizacje, które zdecydują się realizować działania z partnerami z Norwegii, Lichtensteinu lub Islandii będą mogły otrzymać do 50 tys. zł na przygotowanie wspólnych projektów. Wnioski będzie można składać co miesiąc do 1 września 2014.

Organizacje zainteresowane składaniem wniosków będą mogły zasięgnąć informacji i nawiązać kontakty z potencjalnymi partnerami z Państw-Darczyńców podczas konferencji inaugurującej program, która odbędzie się 18-19 września 2013 w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie. Z uwagi na duże zainteresowanie, konferencję będzie też można śledzić online na stronie internetowej programu.

Program Obywatele dla Demokracji jest finansowany z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Operatorem programu jest Fundacja Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży.

Powiązane artykuły

Back to top button