Aktualności

VI EDYCJA KONKURSU EKOSZKOŁA

W środę 21 maja br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Borzęcinie dowiemy się, która szkoła podstawowa z regionu tarnowskiego otrzyma tytuł najbardziej EKO w regionie. Ekologiczny Konkurs Szkół Podstawowych „EKOSZKOŁA” zostanie przeprowadzony już po raz szósty. Patronat nad nim objęli: Wójt Gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak, Andrzej Potępa – Starosta Brzeski, Aleksander Palczewski – Małopolski Kurator Oświaty oraz firma Cemex Polska Spółka z o.o. Warszawa – Żwirownia Jagniówka. Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Wojciech Kozak – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego. Zgłoszenia szkół do piątku 16 maja br.

Ekoszkoła to konkurs, który sprawdza wiedzę uczniów szkół podstawowych z zakresu treści przyrodniczych, co rok kładąc nacisk na inne zagadnienia. W tym roku weryfikowana będzie wiedza dotycząca ekologii i ochrony przyrody ze szczególnym uwzględnieniem parków narodowych Nizin Środkowopolskich.

Głównym celem jest rozpowszechnienie i propagowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy proekologicznej o przyrodniczej. Udział w Ekoszkole kształtuje aktywną postawę i kulturę ekologiczną wśród młodzieży oraz inspiruje do samodzielnej pracy.

W konkursie wezmą udział trzyosobowe zespoły ze szkół podstawowych ziemi brzeskiej, bocheńskiej, tarnowskiej i dąbrowskiej.                        W I rundzie przedstawiciele szkół będą musieli wykazać się swoją wiedzą. W rundzie II jury oceni przedstawione i zaprezentowane prace plastyczne lub fotograficzne prezentujące środowisko przyrodnicze danej miejscowości. O końcowym zwycięstwie zadecyduje suma punktów z poszczególnych etapów. W V edycji konkursu statuetkę Wójta Gminy Borzęcin wywalczyła Szkoła Podstawowa z Jadownik Mokrych. Która szkoła w regionie okaże się najbardziej EKO w 2014 roku?

Organizatorem imprezy są: Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie, Europejskie Centrum Ochrony Środowiska, Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – Stowarzyszenie Europa Nasz Dom oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Borzęcinie Dolnym.

Powiązane artykuły

Back to top button