Aktualności

W Brzesku i okolicach powstały wyjątkowe InicJaTyWy


Możemy już zobaczyć efekty 8. edycji Programu Grantowego InicJaTyWy.

Projekty zrealizowane w Brzesku, Buczu i Łoniowej przez 5 regionalnych organizacji otrzymały w sumie 50 tys. zł. od organizatora Programu – Carlsberg Polska.

Już po raz ósmy dofinansowaliśmy inicjatywy wyłonione przez Internautów w głosowaniu. Cieszymy się, że wsparliśmy działania  potrzebne lokalnej społeczności. 3 inicjatywy zostały zrealizowane w kategorii działań na rzecz poprawy świadomości ekologicznej – tematu, który w dzisiejszych czasach jest priorytetem – mówi Beata Ptaszyńska-Jedynak, dyrektor ds. komunikacji w Carlsberg Polska.

InicJaTyWy 8. edycji

Rewitalizacja zieleni miejskiej na Brzeskim Rynku – etap końcowy

Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku zrealizował projekt rewitalizacji zieleni miejskiej w zabytkowej części Starego Miasta. Projekt jest ostatnim etapem inwestycji polegającej na odnowieniu zieleni przyulicznej miasta oraz przywróceniu dawnej świetności terenom zielonym.

Słońce nas zasila i motywuje do działania

Ochotnicza Straż Pożarna Łoniowa zamontowała instalację fotowoltaiczną w remizie i amfiteatrze letnim. Fotowoltaika jako odnawialne źródło energii jest przyjazna dla środowiska naturalnego, jednocześnie ogranicza koszty i zużycie energii elektrycznej. Projekt ma zachęcać mieszkańców do działań wspierających ochronę środowiska naturalnego. Instalacja jest współfinansowana również z zasobów Gminy Dębno oraz Zepołu Pieśni i Tańca Łoniowiacy.

Jak być bardziej EKO – Kuchnia „Zero Waste”

Koło Gospodyń Wiejskich „Szpilki” w Buczu założyło eko-kuchnię w Domu Ludowym oraz przeprowadziło akcję edukacyjną „Jak być bardziej EKO”. Przygotowywany jest również film, który pokaże w jaki sposób każdy z nas może sprawić, aby nasza kuchnia była bardziej eko oraz jak postępować z odpadami opakowaniowymi, które codziennie wytwarzamy.

Czysto, aż się świeci! – Bucze segreguje śmieci

W Buczu powstał również projekt zrealizowany przezOSP Bucze związany z segregacją odpadów. Polegał on na zakupie i zamontowaniu koszy oraz tablic informacyjnych w całej miejscowości Bucze. Kosze do segregacji odpadów stanęły na rekreacyjnym placu, przy orliku, przy klubie sportowym oraz w remizie OSP. Dodatkowo zakupiono i zamontowano kosze przy przystankach oraz zgniatarki do butelek PET i puszek w budynkach użyteczności publicznej. W miejscach, gdzie stanęły kosze, pojawiły się też tablice informacyjne i naklejki informujące o zasadach segregacji śmieci oraz bycia eko. Zwieńczeniem projektu była akcja sprzątania świata, w której chętni mieszkańcy wraz z druhami OSP pozbierali śmieci zalegające w budynkach, krzewach i rowach.

EkoSiatkarze sprzątają świat

INSTYTUT ROZWOJU REGIONALNEGO – STOWARZYSZENIE przeprowadził akcję pn. „EkoSiatkarze sprzątają świat” wraz z segregacją odpadów opakowaniowych na jednym z osiedli w Brzesku. Opracowano także wyjątkową fotorelację i filmik z wydarzenia oraz plakaty dot. ochrony środowiska. Celem akcji było zwiększenie świadomości mieszkańców nt. ochrony środowiska i zmiana codziennych nawyków związanych m.in. z segregacją opakowań. Uczestnicy projektu mieli szansę dostrzec „problem opakowań” (tj. rosnącą konsumpcję towarów jednorazowych, rosnące wysypiska, śmieci w lasach i zakątkach przyrodniczych, szkody dla środowiska przyrodniczego itd.). Ekosiatkarze, którzy wzięli udział w akcji sprzątania otrzymali ekotorby, a mieszkańcy, którzy uzbierali największą ilość odpadów wielorazowe butelki na wodę z filtrem.

Program Grantowy InicJaTyWy powstał w 2014 r. W czasie ośmiu edycji zrealizowano 69 projektów, na łączną kwotę 600 tys. złotych.

Szczegóły nt. programu znajdują się na www.inicjatywy.com.pl

Powiązane artykuły

Back to top button