Aktualności

Wnioski na projekty

Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „Małe projekty” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 29 października 2012 roku do 26 listopada 2012 roku

Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” miejscowość: Iwkowa – Stadion IVA IWKOWA, w godz. 8.00 – 16.00.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl , Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl, Lokalnej Grupy Działania www.nasliwkowymszlaku.pl

Kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronach: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl , Lokalnej Grupy Działania www.nasliwkowymszlaku.pl oraz do wglądu w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku”.

Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu „Małe projekty” w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w 2012 roku wynosi 500 000,00 zł

Powiązane artykuły

Back to top button