Aktualności

Wyłoniono Prezydium i Komisje VII kadencji Rady Gminy Borzęcin

W gminie Borzęcin odbyły się dwie pierwsze sesje VII kadencji Rady Gminy Borzęcin. Na posiedzeniu w dniu 1 grudnia br. 14 nowowybranych radnych i wójt  złożyli ślubowanie na nową kadencję samorządu 2014 – 2018. Jednogłośnie, w głosowaniu tajnym wybrano Prezydium Rady w składzie: Czesław Małek – przewodniczący, Anna Choczyńska – wiceprzewodnicząca i Stanisław Halik – wiceprzewodniczący. Powołano również składy osobowe komisji. W dniu 10 grudnia br. na II Sesji Rady Gminy Borzęcin, ślubowanie złożyła nieobecna w trakcie pierwszego posiedzenia radna Zofia Sumara, o którą uzupełniono składy osobowe komisji.

Zwracając się do radnych i obecnych na sesji inauguracyjnej, wójt gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak powiedział, że wybór Prezydium Rady w takim składzie osobowym, jest gwarantem dobrej i efektywnej współpracy.

Przewodniczący Czesław Małek pełnił tę funkcję przez 8 lat, obydwoje wiceprzewodniczący przez jedną  kadencję. To doświadczeni samorządowcy, społecznicy, a w przypadku wiceprzewodniczącej Anny Choczyńskiej ponadto wielokadencyjny sołtys wsi Bielcza. W przypadku każdego z nich, wiedza o podstawowych problemach mieszkańców i zdobyte do tej pory doświadczenie powinny procentować nie tylko sprawnym prowadzeniem i koordynowaniem prac Rady, ale przede wszystkim realizacją oczekiwanych przez społeczność lokalną działań i postulatów – mówił Janusz Kwaśniak, który nieprzerwanie, od 16 lat sprawuje urząd wójta gminy Borzęcin.

Wójt pogratulował radnym wyboru do komisji stałych rady gminy, życząc owocnej pracy na rzecz rozwoju „Małej Ojczyzny”, jaką jest gmina Borzęcin.

Rada Gminy Borzęcin powołała komisje stałe w składzie:

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji: Józef Kijak

Zastępca Przewodniczącego Komisji: Marcin Nasiadka

Sekretarz: Maria Pilarska

Członkowie: Renata Woda, Paweł Kułak, Paweł Postawa

Komisja Prawa i Porządku Publicznego

Przewodniczący Komisji: Marcin Nasiadka

Zastępca Przewodniczącego Komisji: Paweł Postawa

Sekretarz: Anna Koczwara

Członkowie: Czesław Małek, Józef Ciochoń, Czesław Czaja, Anna Choczyńska

Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych

Przewodniczący Komisji: Paweł Kułak

Zastępca Przewodniczącego Komisji: Anna Choczyńska

Sekretarz: Renata Woda

Członkowie: Anna Koczwara, Zofia Sumara, Rafał Zwolak, Stanisław Halik

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Zaopatrzenia

Przewodniczący Komisji: Maria Pilarska

Zastępca Przewodniczącego Komisji: Józef Ciochoń

Sekretarz: Stanisław Halik

Członkowie: Zofia Sumara, Józef Kijak, Czesław Czaja, Tadeusz Prus

Powiązane artykuły

Back to top button