Aktualności

Zakończono realizację projektu „Cyfrowa Gmina”

Nowy sprzęt oraz oprogramowanie zwiększające poziom cyfryzacji oraz cyberbezpieczeństwa systemów trafiły na wyposażenie Urzędu Gminy Borzęcin. Na realizację projektu Gmina Borzęcin pozyskała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w wysokości 240 629,99 złotych. Wykonawcą zadania była firma STIMO Sp. z o.o. z Krosna, która zrealizowała dostawę, jak również wdrożyła zakupione systemy i rozwiązania teleinformatyczne. Łączny koszt inwestycji zamknął się kwotą  266 432,76 złotych.

Zakres zamówienia obejmował dostawę 21 komputerów, platformy serwerowej wraz z oprogramowaniem, systemu składowania i archiwizacji danych oraz wykonywania kopii zapasowych, systemu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego (cyberbezpieczeństwa), zakup 27 licencji oprogramowania biurowego i 40 licencji dla użytkowników serwera oraz wykonanie usługi instalacji, konfiguracji oraz wdrożenia, zgodnie z wcześniej opracowaną koncepcją techniczną.

Pierwszym etapem realizacji projektu było przeprowadzenie audytu (technicznej diagnozy) cyberbezpieczeństwa gminy, zgodnego z wymaganiami i regulaminem programu „Cyfrowa Gmina”. Diagnoza umożliwiła ustalenie obecnego stanu cyberbezpieczeństwa wraz z wdrożeniem ewentualnych zaleceń i rekomendacji poaudytowych. W drugim etapie zakupiono niezbędny sprzęt IT, w tym urządzenia serwerowni oraz wdrożono nowe systemy i oprogramowanie, co niewątpliwie przyczyniło się do zwiększenia cyberbezpieczeństwa w urzędzie – informuje Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Projekt „Cyfrowa Gmina” był finansowany z Funduszy Europejskich, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Celem projektu „Cyfrowa Gmina” jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Powiązane artykuły

Zobacz także
Close
Back to top button