Aktualności

Zakończono realizację projektu „Cyfrowa Gmina”

Nowy sprzęt oraz oprogramowanie zwiększające poziom cyfryzacji oraz cyberbezpieczeństwa systemów trafiły na wyposażenie Urzędu Gminy Borzęcin. Na realizację projektu Gmina Borzęcin pozyskała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w wysokości 240 629,99 złotych. Wykonawcą zadania była firma STIMO Sp. z o.o. z Krosna, która zrealizowała dostawę, jak również wdrożyła zakupione systemy i rozwiązania teleinformatyczne. Łączny koszt inwestycji zamknął się kwotą  266 432,76 złotych.

Zakres zamówienia obejmował dostawę 21 komputerów, platformy serwerowej wraz z oprogramowaniem, systemu składowania i archiwizacji danych oraz wykonywania kopii zapasowych, systemu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego (cyberbezpieczeństwa), zakup 27 licencji oprogramowania biurowego i 40 licencji dla użytkowników serwera oraz wykonanie usługi instalacji, konfiguracji oraz wdrożenia, zgodnie z wcześniej opracowaną koncepcją techniczną.

Pierwszym etapem realizacji projektu było przeprowadzenie audytu (technicznej diagnozy) cyberbezpieczeństwa gminy, zgodnego z wymaganiami i regulaminem programu „Cyfrowa Gmina”. Diagnoza umożliwiła ustalenie obecnego stanu cyberbezpieczeństwa wraz z wdrożeniem ewentualnych zaleceń i rekomendacji poaudytowych. W drugim etapie zakupiono niezbędny sprzęt IT, w tym urządzenia serwerowni oraz wdrożono nowe systemy i oprogramowanie, co niewątpliwie przyczyniło się do zwiększenia cyberbezpieczeństwa w urzędzie – informuje Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Projekt „Cyfrowa Gmina” był finansowany z Funduszy Europejskich, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Celem projektu „Cyfrowa Gmina” jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Powiązane artykuły

Back to top button