Aktualności

Zapraszamy do Małopolskiego Projektu Ekologicznego – edycja 2023

Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dolnym zapraszają wszystkie placówki oświatowe w województwie do wzięcia udziału w Małopolskim Projekcie Ekologicznym Ekoszkoła-Ekoprzedszkole-Ekouczeń 2023. W tym roku przypada 15. edycja konkursu, którego partnerem od wielu lat jest Kuratorium Oświaty w Krakowie, a organizowany jest m.in. dzięki środkom pozyskanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie.  Regulamin i szczegóły dotyczące wydarzenia można znaleźć na stronie www.projektekoszkola.pl/regulamin 

Zmiany w I Rundzie

W nowym Regulaminie warto zwrócić uwagę na zmiany, jakie zaszły m.in. w Rundzie I – Wiedza, gdzie rywalizację uczniów podzielono na 2 etapy – szkolny i wojewódzki. W pierwszym z nich uczniowie w dwóch kategoriach wiekowych (klasy IV-VI oraz VII-VIII) wezmą udział w przygotowanym przez organizatorów teście zdalnym, a do finału wojewódzkiego zakwalifikują się osoby z najwyższą liczbą punktów. W finale, który zorganizowany będzie w Borzęcinie, uczniowie napiszą test stacjonarnie. Najlepsi w obu kategoriach wiekowych otrzymają tytuł „Ekouczeń 2023” i cenne nagrody rzeczowe, w tym tablety i inny sprzęt elektroniczny.

W tym roku oprócz wiadomości z ekologii i ochrony przyrody uczniowie będą sprawdzani z wiedzy na temat Parku Krajobrazowego Beskidu Małego oraz Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego.

W Ekoszkole – bez zmian

Rundy II, II, IV i V zasadniczo nie zmieniły się w stosunku do ubiegłorocznej edycji, a najwyższa suma punktów, zebrana we wszystkich tych rundach, zdecyduje o przyznaniu tytułu „Ekoszkoła 2023”.

W rundzie II, w której mogą startować uczniowie z klas IV-VIII, szkoły przygotowują film przedstawiający proces powstania ekologicznej pracy wykonanej z surowców wtórnych.

Runda III (prezentacja multimedialna z przebiegu działań ekologicznych) skierowana jest do klas I-VIII szkoły podstawowej.

Zadaniem uczniów z klas IV-VIII w Rundzie IV jest przygotować zielnik i album prac fotograficznych flory i fauny, w którym zaprezentowane zostaną okazy roślin i zwierząt, specyficznych dla danej miejscowości.

Runda V adresowana jest do uczniów klas I-III. Ich zadanie polega na przygotowaniu plakatu w rozmiarze 100 x70 cm. Tematyka pracy: „Działamy ekologicznie i zdrowo”.

Ekoprzedszkole

Plakat pod tym samym tytułem, co uczniowie szkół podstawowych nadsyłają także przedszkola i oddziały przedszkolne. W nim powinny zaprezentować wspólne działania dotyczące ochrony przyrody i edukacji ekologicznej w swoim otoczeniu. Oceniane będą m.in. współudział dzieci w wykonaniu pracy plastycznej oraz mnogość działań zaprezentowanych w plakacie. Tytuł „Ekoprzedszkole 2023” otrzyma placówka, która zdobędzie najwięcej punktów w tej rundzie.

Dodatkowe informacje

Wszystkie prace należy przesłać do Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie do dnia 30 czerwca 2023 roku zgodnie z instrukcją zawartą w Regulaminie Konkursu. Do wygrania wartościowe nagrody rzeczowe, w tym m.in. sprzęt elektroniczny, książki, gry edukacyjne i ekologiczne. Przypominamy, że szkoły NIE MAJĄ obowiązku uczestnictwa we wszystkich Rundach Projektu, choć – oczywiście – do wszystkich rund zapraszają ich organizatorzy.

Koordynatorami Projektu są: Piotr Kania dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie, tel. 14 684 60 13, kom. 503 025 121; e-mail: konkurs@borzecin.pl oraz Cecylia Czaja – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dolnym, tel. 14 684-66-33, kom. 500 585 765, e-mail: spdolny7@gmail.com Osoba do kontaktu reprezentująca Partnera Projektu: Bożena Nowak starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie Delegatura w Tarnowie tel. 14 696 32 64.

Serdecznie zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w tegorocznym Projekcie.

Powiązane artykuły

Back to top button