Aktualności

Zapraszamy na kursy


Małopolska Szkoła Wyższa w Brzesku, zaprasza na prowadzone kursy:

Kurs języka migowego KSS1

Kurs pierwszej pomocy z certyfikatem

Kurs wychowawcy kolonijnego

————————————————

Małopolska Szkoła Wyższa w Brzesku zaprasza na Kurs języka migowego KSS1. Zajęcia mają na celu przekazanie uczestnikom jak ważną rolę w życiu codziennym odgrywa komunikacja. Podczas ich trwania przekazane zostaną podstawowe techniki i informacje dotyczące komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Uczestnicy będą mieli także okazję poznać swoje słabe i mocne strony komunikacyjne oraz nauczą się zachowań asertywnych.


Kurs języka migowego trwa 56 godzin lekcyjnych. Spotkania odbywają się w terminach uzgodnionych z uczestnikami.

Dlaczego warto uczyć się języka migowego?

– w prosty sposób możesz zdobyć nową umiejętność, która ułatwi Ci komunikację z osobami niesłyszącymi;

– znajomość języka migowego znacznie uatrakcyjni Twoje CV i może to Ty właśnie dostaniesz swoja wymarzona pracę.

Każdy kurs języka migowego KSS1 kończy się egzaminem praktycznym. Uczestnicy kursu po zdaniu egzaminu otrzymują dyplom i zaświadczenie z Polskiego Związku Głuchych, które umożliwia im kontynuację nauki na wyższym poziomie.

Opłata za kurs wynosi:

850,00 zł w cenę wliczono przeprowadzenie egzaminu oraz podręcznik.

Informacja i zapisy:

mgr Katarzyna Matyka

Kierownik administracji

tel. 14/621 05 56 w.19

————————————————

 • Małopolska Szkoła Wyższa w Brzesku zaprasza na kurs pierwszej pomocy, kończący się uzyskaniem certyfikatu. Oferta skierowana jest do studentów, nauczycieli, rodziców, instruktorów, specjalistów BHP oraz tych osób, które na swoim stanowisku pracy mogą znaleźć się w sytuacji, gdy trzeba udzielić pierwszej pomocy. Certyfikat potwierdzi zdobyte umiejętności pozazawodowe, co coraz częściej pracodawcy biorą pod uwagę.
 •  
 • Całe szkolenie oparte jest na tych samych podstawach medycznych, co działanie profesjonalnych służb ratowniczych i ukończysz je w jeden dzień.
      Po kursie tym to TY będziesz pomagał innym i to Ty będziesz ratował ludzkie życia. Już nie będzie wątpliwości, co robić podczas wypadku, jak się zachować. To TY będziesz ratownikiem pierwszego kontaktu.

      Program kursu:

      – Prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy
      – Standardy postępowania wg Europejskiej Rady Resuscytacji
      – Bezpieczeństwo ratownika
      – Prawidłowe wezwanie pomocy
      – Reakcja organizmu na niedotlenienie
      – Łańcuch przeżycia

  – BLS u dzieci i niemowląt
  – Zachłyśnięcie, zakrztuszenie u dzieci i niemowląt
  – Epilepsja, padaczka
  – Studium przypadku
  – Metody udrażniania dróg oddechowych
  – Reguła ABC
  – Ocena stanu świadomości
  – Pozycja boczna ustalona
  – Metody udrażniania dróg oddechowych
  – Ocena stanu układu krążenia
  – Zatrzymanie oddechu
  – Zatrzymanie krążenia
  – Resuscytacja krążeniowo – oddechowa
  – Automatyczna defibrylacja zewnętrzna AED
  – Program dostępu do AED

  Po kursie otrzymasz certyfikat.

  Całkowity koszt wynosi 180 zł.

  Dla studentów MSzW i grup zorganizowanych min. 5 osób koszt – 160 zł

  Miejsce odbywania szkolenia: Brzesko lub Tarnów w zależności od ilości chętnych.

  Informacja i zapisy:

  mgr Katarzyna Matyka

  Kierownik administracji

  tel. 14/621 05 56 w.19

————————————————————-

Małopolska Szkoła Wyższa w Brzesku zaprasza na II edycje kursu wychowawcy kolonijnego. Zajęcia weekendowe. Uczestnik musi posiadać wykształcenie co najmniej średnie. Kurs przygotowuje do uzyskania uprawnień wychowawcy na placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży (koloniach, zimowiskach, obozach).

Program kursu

1.Organizacja wypoczynku

2.Bezpieczeństwo zdrowia i życia uczestników
3.Podstawy psychologii i pedagogiki

4.Wychowanie fizyczne i sport

5.Turystyka i krajoznawstwo

6. Zajęcia kulturalno-oświatowe

 

Ukończenie kursu:

Zaświadczenie imienne wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 21 stycznia 1997 r. i respektowane przez Kuratorium Oświaty

Całkowity koszt kursu wynosi 150 zł.

Miejsce odbywania szkolenia: Brzesko lub Tarnów w zależności od ilości chętnych.


Powiązane artykuły

Zobacz także
Close
Back to top button