Aktualności

ZAWARTO UMOWĘ NA BUDOWĘ NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W BRZESKU

9 listopada 2022 r. Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion zawarł z panem Tomaszem Ćwikowskim prezesem firmy Erbet Sp. z o.o umowę na budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Brzesku. Gośćmi uroczystego spotkania, podczas którego podpisano umowę byli: sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia p. Józefa Szczurek Żelazko, zastępca komendanta wojewódzkiego Policji ds. logistyki insp. Rafał Leśniak, komendant powiatowy Policji w Brzesku insp. Bogusław Chmielarz, starosta brzeski p. Andrzej Potępa. 

Komenda Powiatowa Policji w Brzesku jest jedną z 20 jednostek organizacyjnych małopolskiej Policji. Służbę w niej (w tym w podległym komisariacie w Czchowie i posterunku w Szczurowej) pełni 144 funkcjonariuszy, a działalność komendy wspomaga 35 pracowników cywilnych.   Komenda Powiatowa Policji w Brzesku działając w administracyjnych granicach powiatu brzeskiego, obejmuje teren o powierzchni 590 km2 zamieszkiwany przez ponad 93 tysiące mieszkańców. W skład powiatu wchodzi 7 gmin: Brzesko, Czchów, Iwkowa, Gnojnik, Dębno, Szczurowa i Borzęcin.

Obecna siedziba komendy przy ul. Szczepanowskiej w Brzesku jest zdecydowanie za mała, nie jest w stanie pomieścić wszystkich funkcjonariuszy. Z uwagi na ciężkie warunki lokalowe policjanci rewiru dzielnicowych urzędują w budynku w centrum miasta, a policjanci wydziału ruchu drogowego – w budynku strzelnicy w sąsiedztwie komendy. Budynek nie jest dostosowany do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Koszty gruntownej modernizacji dotychczasowej siedziby byłyby bardzo wysokie, stąd zdecydowano o budowie nowej komendy w innym miejscu.

Nowa siedziba brzeskiej Policji ma powstać obok szpitala w Brzesku, składają się na nią dwa budynki: budynek administracyjno-biurowy o powierzchni użytkowej 3052,20 m2 i budynek garażowy o powierzchni użytkowej 590,6 m2. W budynku administracyjno- biurowym znajdują się również Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych (PDOZ) o powierzchni 183,62 m2. Siedzibę KPP zaprojektowano dla 150 osobowej obsady etatowej i 28 pojazdów służbowych a także łodzi patrolowej. Na terenie jednostki zaprojektowano dwa obiekty kubaturowe, układ komunikacji pieszej i jezdnej oraz 69 miejsc postojowych, w tym dwa dla osób ze szczególnymi potrzebami.  Teren wokół jednostki będzie ogrodzony i wyposażony w 3 bramy, 3 furty, ogrodzenie i oświetlenie ternu, obiekty małej architektury i zieleń urządzoną. Główny wjazd zaplanowano od strony Szpitala Powiatowego w Brzesku. Forma architektoniczna budynku głównego administracyjno-biurowego została zaprojektowana w sposób podkreślający jego funkcję oraz charakter społeczny. Zaprojektowano bryłę o prostej formie architektonicznej i monumentalnym charakterze. Wejście do budynku podkreślono poprzez zastosowanie fasady szklanej. Główne drzwi wejściowe cofnięto w stosunku do lica elewacji, tworząc podcień i zarazem zadaszenie przestrzeni wejściowej. Budynek zaprojektowano w kolorystyce charakterystycznej dla policji. Główny kolor elewacji to jasny metaliczny szary a dynamikę bryły podkreślają pionowe pasy okien w kolorze ciemnego grafitu. Koszt budowy przez firmę Erbet nowej komendy w Brzesku to 36 450 000 zł. Przy czym aktualna zaplanowana wartość kosztorysowa całej inwestycji jest znacznie większa, gdyż oprócz prac budowlanych, uwzględniono koszty przyłączenia do sieci zaopatrzenia w media (woda, kanalizacja, energia elektryczna), instalacji branżowych wewnętrznych (bieżącej wody ciepłej i zimnej, c.o., elektrycznej, instalacji wymiany powietrza, niskoprądowej [logicznej]), prac wykończeniowych, pierwszego wyposażenia kwaterunkowo-biurowego, wyposażenia łączności oraz  inne koszty, jakie mogą pojawić się w toku realizacji zadania budowlanego. 

Dziś, podczas uroczystego spotkania komendant wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion zawarł umowę z prezesem firmy Erbet Sp. z o.o, która została wyłoniona w przetargu jako wykonawca budowy na budowę nowej siedziby brzeskiej komendy.

„Przyszedł ważny moment, jeżeli chodzi o rozwój inwestycji na terenie Małopolski. Mam zaszczyt podpisać umowę rozpoczęcia budowy nowej Komendy Powiatowej Policji w Brzesku.  To będzie obiekt na miarę XXI wieku, w którym będą mogli realizować swoje działania brzescy funkcjonariusze, ale również będzie to duma i chluba dla powiatu brzeskiego i jego mieszkańców. Ciężka praca na poziomie Komendy Wojewódzkiej i Komendy Powiatowej Policji w Brzesku nie doczekałaby się takiego finału, gdyby nie wsparcie zarówno przedstawicieli parlamentu w osobie Pani Minister, ale również Pana Starosty i wszystkich samorządowców. Bardzo dziękuje za to, że pochylacie się nad problemami małopolskiej Policji – widzicie nasze potrzeby i dzięki Waszemu zaangażowaniu dziś wchodzimy w ten etap, który pozwoli nam w przeciągu dwóch lat stworzyć wysokiej klasy obiekt na miarę XXI w.” – mówił nadinsp. Michał Ledzion Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie.

„To wyjątkowy dzień nie tylko dla Małopolski, ale przede wszystkim dla powiatu brzeskiego i dla całej społeczności brzeska, ale też dla okolicznych powiatów. Ta piękna komenda była oczekiwana od kilkunastu lat. Bardzo się cieszę, że dzisiaj zostanie podpisana umowa, która jest taką kropą nad „i”. Wierzymy, że ta inwestycja będzie bardzo szybko zrealizowana w określonym terminie, gdyż poprawi to jakość i warunki pracy funkcjonariuszy brzeskiej komendy, ale przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo na terenie naszego powiatu. Ulokowana zostanie w okolicy szpitala, czyli w takim centrum, gdzie mieszkańcy Brzeska mogą szukać pomocy w sytuacjach problemowych. To początek budowy centrum zarządzania kryzysowego, które będzie dbało o bezpieczeństwo” – mówiła Minister Józefa Szczurek – Żelazko. Pani minister podziękowała Panu Generałowi. Podziękowała także Staroście za grunty, na których realizowana będzie inwestycja oraz tym którzy przyczynili się do jej realizacji.

„Bardzo się cieszę, że udało się doczekać tego dnia, kiedy faktem staje się budowa nowego budynku KPP w Brzesku. Na potrzeby tego programu nazwaliśmy tę lokalizację jako centrum bezpieczeństwa powiatu brzeskiego, bo w jednym miejscu będzie szpital, policja, a w przyszłości komenda straży.  Dziękuję Pani Minister, bo bez wsparcia parlamentarnego dzisiaj nie bylibyśmy świadkami podpisania tej umowy. Dziękuję Komendantowi Wojewódzkiemu Policji nadinsp. Michałowi Ledzionowi – bo bez woli szefostwa małopolskiej Policji ta inwestycja nie mogłaby się odbyć i ufam, że szybko, solidnie i terminowo ta komenda powstanie” – mówił Starosta Brzeski Pan Andrzej Potępa. Dodał także, że starostwo przekazało komendzie wojewódzkiej działkę pod budowę nowej brzeskiej komendy.

Prezes Tomasz Ćwikowski podkreślił, że to kolejna inwestycja wspólnie realizowana. „Bardzo się cieszę, że kolejny raz będziemy mogli się wykazać budową kolejnego obiektu dla polskiej Policji. Życzę państwu i sobie, abyśmy mogli zrealizować ten obiekt w zadowoleniu i obopólnej satysfakcji” – powiedział.

Powiązane artykuły

Back to top button