Aktualności

Zmodernizowano drogi dojazdowe do pól

Zakończono realizację inwestycji pn. „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych 2023”. W ramach zadania wyremontowano sześć odcinków dróg transportu rolnego w miejscowościach: Bielcza, Borzęcin, Łęki, Przyborów i Waryś. Całkowity koszt realizacji zadania zamknął się kwotą 346 tysięcy 111 złotych, z czego 168 tysięcy 188 złotych stanowi dofinansowanie pozyskane przez gminę Borzęcin z budżetu Województwa Małopolskiego.

– Modernizacja dróg transportu rolnego jest ważnym zadaniem, które w znaczący sposób wpływa na poprawę infrastruktury wykorzystywanej przez rolników dojeżdżających do pól – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin. – Samorząd gminy Borzęcin, w porozumieniu z sołectwami corocznie w budżecie zabezpiecza środki na ten cel i efektywnie pozyskuje środki zewnętrzne na wykonanie kolejnych zadań. W pierwszej kolejności realizowane są te inwestycje, na które w funduszu sołeckim sołectwa zabezpieczyły w części środki na wkład własny.

W bieżącym roku przebudowane zostały następujące drogi:

1. Droga dojazdowa do pól w miejscowości Bielcza na działce nr 2409 o długości 150 metrów. W ramach prowadzonych robót wykonano podbudowę z kruszywa, nawierzchnię z mieszanek mineralno-asfaltowych oraz mechaniczne wyrównanie poboczy tłuczniem kamiennym. Wartość wykonanych robót to kwota 57 tysięcy 180 złotych.

2. Droga dojazdowa do pól „Borowa” w miejscowości Borzęcin na działce nr 1628 o długości 100 metrów. Zakres robót obejmował wykonanie podbudowy z kruszywa, nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych oraz mechaniczne wyrównanie poboczy tłuczniem kamiennym. Koszt realizacji inwestycji zamknął się kwotą 39 tysięcy 822 złote.

3. Droga dojazdowa do pól „Dworskie II” miejscowości Borzęcin na działce nr 8247 o długości 250 metrów. W ramach prowadzonych prac wykonano podbudowę z kruszywa, nawierzchnię z mieszanek mineralno-asfaltowych oraz mechaniczne wyrównanie poboczy tłuczniem kamiennym. Koszt realizacji zadania to kwota 114 tysięcy 587 złotych.

4. Droga dojazdowa do pól „Zastodola” w miejscowości Łęki na działce nr 955 o długości 200 metrów. W ramach realizacji zadania wykonano podbudowę z kruszywa oraz nawierzchnię z kruszywa łamanego. Wartość robót wyniosła 37 tysięcy 948 złotych.

5. Droga dojazdowa do pól w miejscowości Przyborów na działce nr 1959 o długości 150 metrów. Na tym odcinku drogi wykonano podbudowę z kruszywa, nawierzchnię z mieszanek mineralno-asfaltowych oraz mechaniczne wyrównanie poboczy tłuczniem kamiennym. Koszt zrealizowanego zadania zamknął się kwotą 56 tysięcy 729 złotych.

6. Droga dojazdowa do pól w miejscowości Waryś na działce nr 228 o długości 210 metrów. W ramach inwestycji wykonano podbudowę z kruszywa oraz nawierzchnię z kruszywa łamanego. Wartość robót wyniosła 39 tysięcy 846 złotych.

W 2024 roku modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych będzie kontynuowana. Drogi do modernizacji wskazują sołtysi poszczególnych sołectw w porozumieniu z radnymi Rady Gminy. Priorytet w zakresie realizacji stanowią te odcinki, na które w funduszach sołeckich poszczególnych sołectw zabezpieczono środki na wkład własny do realizowanych inwestycji.

(tell)

Powiązane artykuły

Back to top button