Aktualności

Zmodernizowano drogi dojazdowe do pól

Zakończono prace związane z modernizacją dróg transportu rolnego w gminie Borzęcin. W ramach ich realizacji odmulono istniejące rowy, wyremontowano przepusty oraz wykonano nawierzchnie z tłucznia kamiennego. W bieżącym roku remontem objęto drogi Dworskie I (etap II) w Borzęcinie na odcinku 700 metrów, Borowa (etap I) w Borzęcinie na odcinku 740 metrów oraz Podedworze w Przyborowie na odcinku 270 metrów. Łączny koszt zadania zamknął się kwotą ponad 160 tysięcy złotych. – Dbamy o to, aby rolnicy z terenu gminy Borzęcin mogli w miarę komfortowo dojechać do gruntów rolnych. Dlatego rok rocznie, przy udziale środków z zewnątrz realizujemy kolejne zakresy prac – mówi wójt gminy Borzęcin, Janusz Kwaśniak. – W ostatnich latach w tej dziedzinie udało nam się sporo zrobić. Potrzeb jednak ciągle jest wiele. Dlatego już dzisiaj planujemy kolejne prace, które będziemy realizować w następnych latach. Gmina Borzęcin należy do liderów w regionie w zakresie jakości i stanu technicznego gminnych dróg. W ostatnich latach zmodernizowano ich kilkadziesiąt kilometrów. Priorytetem dla samorządu na najbliższe lata stają się drogi transportu rolnego.

Powiązane artykuły

Back to top button