Aktualności

Zmodernizowano kotłownie przy Zespołach Szkolno – Przedszkolnych w Bielczy, Borzęcinie Górnym i Przyborowie

W dniu 7 września br. przeprowadzono odbiór techniczny na trzech zadaniach, w ramach których zrealizowano przebudowę i modernizację kotłowni przy obiektach szkolnych w gminie Borzęcin. Inwestycje prowadzono w miejscowościach: Bielcza, Borzęcin Górny i Przyborów. Łączna wartość prowadzonych robót zamknęła się kwotą  1 310 045 złotych, z czego 1 113 538 złotych –  85% wartości zadania – stanowiło dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zaś pozostałe 15%, tj. kwota 196 507 złotych to wkład własny Gminy Borzęcin. Przeprowadzone prace w znacznym stopniu ograniczą koszty związane z utrzymaniem obiektów w sezonie grzewczym.

W ramach inwestycji w Przyborowie zrealizowano remont budynku kotłowni wraz z elewacją, wymianę kotłów centralnego ogrzewania wraz z dostosowaniem instalacji gazowej do nowych kotłów, wymianę instalacji c.o  i instalacji elektrycznej w kotłowni oraz zaworów grzejnikowych w budynku szkoły. Wykonawcą robót była Firma Ogólnobudowlana „BIL-BUD” Dariusz Bilski z Rzuchowej. Wartość robót zgodnie z kosztorysem powykonawczym zamknęła się kwotą 790 064 złotych.

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Borzęcinie Górnym wymieniono kotły centralnego ogrzewania, zmodernizowano instalację c.o w kotłowni oraz dostosowano instalację gazową do nowych kotłów. Wartość robót zgodnie z kosztorysem powykonawczym wyniosła 243 109 złotych.

Podobny zakres robót zrealizowano w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  w Bielczy. Obiekt kotłowni w tym kompleksie oświatowym wyposażony został w nowe kotły gazowe, zmodernizowano instalację c.o. oraz przeprowadzono prace adaptacyjne instalacji do nowych urządzeń grzewczych. Ponadto wymieniono 3 sztuki drzwi do kotłowni. Wartość robót zgodnie z kosztorysem powykonawczym wyniosła 276 871 złotych.

Wykonawcą robót na zadaniach w Borzęcinie Górnym i w Bielczy była Firma TERMIKA Zbigniew Jedlecki z Gorlic.

To nie jedyne prace realizowane w placówkach szkolnych gminy Borzęcin. Jak zapowiada wójt Janusz Kwaśniak w przyszłym roku planowane są kolejne remonty szkół, zgodnie ze zgłoszonym przez dyrektorów zapotrzebowaniem.

– W sierpniu br. złożyliśmy wniosek w ramach 8. edycji Funduszu Polski Ład na realizację zadań modernizacyjnych w Zespołach Szkolno – Przedszkolnych w Borzęcinie Górnym, Bielczy i Przyborowie. Planuje się m.in.: odnowienie elewacji budynków, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, uzupełnienie docieplenia, wykonanie konserwacji pokrycia dachowego oraz modernizację pomieszczeń wewnątrz budynków. Realizacja tych prac poprawi estetykę szkół, podniesie ich funkcjonalność, a przede wszystkim wpłynie na poprawę warunków nauki najmłodszych mieszkańców gminy Borzęcin i pracy nauczycieli. Przyczyni się również do zwiększenia efektywności energetycznej budynków, a tym samym obniżenia kosztów utrzymania szkół – informuje Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja źródeł ciepła (kotłowni) dla Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w miejscowościach Bielcza, Borzęcin Górny i Przyborów” zrealizowane zostało przy współfinansowaniu z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Powiązane artykuły

Back to top button