Aktualności

250 tys. zł na integracje społeczną w powiecie Brzeskim

 

Od 2 stycznia rozpoczęła się realizacja 5 projektów, na które łącznie udało się uzyskać kwotę dofinansowania w wysokości 250 tys. zł. – 50 tys. każdy projekt. Pieniądze te pochodzą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki a realizowane są w ramach priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej. Każdy ż tych projektów realizowany jest w partnerstwie a cztery projekty realizowane będą na terenie gminy Dębno.
„Akademia Integracji Społecznej, Beż żadnych Granic 2, Każdy Inny Wszyscy Równi 2” to projekty które są realizowane w partnerstwie pomiędzy Stowarzyszeniem Wzrastanie i Fundacją Timszel, a Gminą Dębno i Starostwem Powiatowym jako jednostkami prowadzącymi Szkoły Gimnazjalne na terenie gminy. Beneficjentem realizacji działań będzie młodzież z trzecich klas gimnazjalnych, która uczęszcza do szkół w Łysej Górze, Porąbce Uszewskiej, Woli Dębińskiej i Sufczynie. Działania podejmowane w każdym z projektów mają przyczynić się do zminimalizowania i przeciwdziałania zjawisku, jakim jest wykluczenie społeczne a beneficjenci to przede wszystkim osoby które z różnych przyczyn są narażone na to zjawisko. W ramach podejmowanych działań odbędzie się kilkadziesiąt godzin warsztatów psychologicznych, których tematyka będzie obejmowała podstawowe i bardzo częste problemy występujące wśród młodych osób, jakimi są min. brak umiejętność właściwego nawiązywania relacji, brak umiejętność współpracy w grupie, sposoby przezwyciężania tremy, podniesienie wiary w własne możliwości, szkodliwość używek itp. W ramach realizowanych zajęć sportowych młodzież weźmie udział w kilkudziesięciu godzinach nauki tańca, zajęciach na siłowni a także i wspólnych rozgrywkach. Warto dodać, że podczas trwania projektu odbędzie się kilka wycieczek krajoznawczych, podczas których zrealizowanych zostanie kilka tematów w ramach warsztatów psychologicznych. Na każde z zajęć zapewniony zostanie catering, w przypadku zajęć w obiektach pozaszkolnych środek transportu. Przewidziano także spotkania z doradcą zawodowym i ciekawymi osobami które w jakiś sposób mogą zainspirować i być przykładem dla młodych osób biorących udział w projektach.
„Razem Raźniej” to projekt który będzie realizowany w Liceum Katolickim w Brzesku przez Stowarzyszenie Porozumienie. W założeniu jest on podobny do powyższych projektów, lecz z racji że uczestnikami będzie młodzież z klas licealnych, przewidziano większą ilość godzin ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych przy poruszaniu się na rynku pracy ale bardzo ważnych biorąc pod uwagę aspekt ukierunkowania dalszego kierunku kształcenia na studiach wyższych. Beneficjenci tego projektu także wezmą udział w wyjazdowych warsztatach psychologicznych, zajęciach tanecznych i zajęciach na siłowni.
„Słoneczne Wzgórze Nadziei” to projekt realizowany w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Łysej Górze przez Federacje Organizacji Pozarządowych Regionu Brzeskiego w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Brzesku. Działania, które będą podejmowane uwzględniają specyficzne potrzeby wychowanków MOS. Dwa główne zadania w projekcie to Warsztaty rozwoju osobistego i zawodowego gdzie przewidziano zajęcia z doradcą zawodowym, zajęcia ukierunkowane na rozwój właściwych postaw i sposobu prezentacji swojego zdania, szczególnie w kontaktach gdzie następuje budowanie właściwych relacji. Realizowane będą także zajęcia ukierunkowane na rozwój zainteresowań kulinarnych, co jest związane z zainteresowaniami niektórych wychowanków MOS, a dzięki projektowi będzie można zakupić drobny sprzęt kuchenny AGD który zostanie przekazany dla MOS po zakończonym projekcie. Ponadto młodzież ta spotka się z ciekawą osobą, która może ich w jakiś sposób zainspirować do pracy nad sobą i swoim charakterem, a w ramach rozwoju zainteresowań krajoznawczych wyjadą na wycieczkę w góry w okresie wiosennym. Drugim zadaniem realizowanym w ramach projektu będą zajęcia sportowe na siłowni gdyż należy wziąć pod uwagę fakt iż są to osoby młode pełne energii i należy im zapewnić odpowiednie warunki gdzie mogą tą energie spożytkować w pozytywny sposób. Podczas tych zajęć młodzież będzie miała okazje przyswoić sobie wiedzę z zakresu wykonywania w prawidłowy sposób ćwiczeń na poszczególne partie mięśni oraz podstawy z zakresu właściwej diety i odżywiania.
„Ktoś może powiedzieć, że suma 250 tys. zł na realizacje powyżej wymienionych projektów to bardzo dużo i za taką kwotę można zrobić znacznie więcej pozytywnych rzeczy, ot choćby wybudować kawałek chodnika czy też drogi albo zorganizować więcej zajęć. Jako autor wszystkich projektów, musze tu przywołać hasło, jakie przyświeca pomocowym środkom europejskim a mianowicie „Człowiek najlepsza inwestycja” a realizacji takich projektów zawsze towarzyszą koszty, które są w sposób pośredni związane z ich realizacją. Nie można także liczyć na to, że nagle po zrealizowaniu powyżej wymienionych działań wszystko ulegnie pozytywnej zmianie, rzeczą pewną jest to że działania te wpłyną w sposób pozytywny na rozwój beneficjentów pod każdym względem, a świetnym przykładem są dotychczas zrealizowane w przeciągu ostatnich dwóch lat podobne projekty.” – mówi Grzegorz Przybyło ze Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Młodzieży Wzrastanie – Federacja Organizacji Pozarządowych Regionu Brzeskiego.

Powiązane artykuły

Back to top button