Aktualności

29 marca br. wybierzemy sołtysów i rady sołeckie w sołectwach gminy Borzęcin

Na 29 marca br. Rada Gminy Borzęcin zarządziła wybory sołtysów i członków rad sołeckich w sołectwach: Borzęcin Górny, Borzęcin Dolny, Bielcza, Przyborów, Łęki, Jagniówka i Waryś gminy Borzęcin. 2 marca br. ruszył kalendarz wyborczy.  Listy kandydatów na sołtysów i członków rad sołeckich wraz z listą poparcia i pisemną zgodą na kandydowanie można zgłaszać do 17 marca br. do godziny 15.30. Lokale wyborcze, w dniu wyborów będą czynne w godzinach 8.00 – 18.00.

Wybór sołtysów i rady sołeckich w gminie Borzęcin odbywa się po raz trzeci w drodze wyborów tajnych, bezpośrednich, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectw uprawnionych do głosowania. Po raz pierwszy, aby wybrać sołtysów i rady sołeckie mieszkańcy udali się do lokali wyborczych  w 2007 roku.

 

Termin

Czynności wyborcze

Do 2 marca 2015 r.

Podanie do publicznej wiadomości uchwały Rady Gminy Borzęcin o terminie wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich, ogłoszenie kalendarza wyborczego i informacji o ustaleniu granic obwodów i siedzib Sołeckich Komisji Wyborczych.

Do 10 marca 2015 r.

do godz.15:30

Zgłaszanie kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej do Wójta Gminy

Do11 marca 2015 r.  

Powołanie Gminnej Komisji Wyborczej przez Wójta Gminy

Do 17 marca 2015 r.

do godz.15:30

 

Zgłaszanie list kandydatów na Sołtysów i członków Rad Sołeckich do Gminnej Komisji Wyborczej wraz z listą poparcia i pisemną zgodą na kandydowanie

Do 17 marca 2015 r.

do godz.15:30

Zgłaszanie do Gminnej Komisji Wyborczej kandydatów na członków Sołeckich Komisji Wyborczych

Do 20 marca 2015 r.

 

Powołanie Sołeckich Komisji Wyborczych przez Gminną Komisję Wyborczą

Do 20 marca 2015 r.

Sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Gminy

Do 20 marca 2015 r.

Podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia informacji o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysów i członków Rad Sołeckich

Do 26 marca 2015 r.

Druk kart do głosowania, kandydaci umieszczeni w kolejności alfabetycznej

Do 27 marca 2015 r.

Zakończenie kampanii wyborczej /do godz. 24:00/

Do 29 marca 2015 r.

Przekazanie Sołeckim Komisjom Wyborczym kart do głosowania, spisów wyborców i pozostałych materiałów wyborczych

29 marzec 2015 r.

Głosowanie od godz. 8:00 – 18:00 bez przerwy w lokalach odpowiednich sołeckich komisji wyborczych

                       

            

Powiązane artykuły

Zobacz także
Close
Back to top button