Aktualności

Bezpłatne seminaria

Europejskie Dni Pracy 2-9 października 2014r.,  organizowane są z inicjatywy Komisji Europejskiej. Ideą przewodnią wydarzenia jest przekazanie informacji na temat korzyści płynących z mobilności zawodowej i geograficznej. 

Europejskie Dni Pracy w Małopolsce organizowane są już po raz piąty przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, w ramach sieci EURES. Współorganizatorami wydarzenia są powiatowe urzędy pracy oraz Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego. 

 Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Minister Pracy i Polityki Społecznej, Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Wojewoda Małopolski. W skład Komitetu Honorowego weszli Prezydenci Krakowa, Nowego Sącza oraz Tarnowa.

Jeśli jesteś osobą poszukującą zatrudnienia, uczniem, studentem, absolwentem, szukasz informacji o sytuacji na rynku pracy, źródłach ofert pracy, stażach zawodowych, praktykach, o usługach wspierających planowanie kariery zawodowej w regionie, kraju i pozostałych krajach Unii Europejskiej lub osobą powracającą z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego po zakończeniu pracy, staży zawodowych, nauki to Europejskich Dni Pracy 2014 są skierowane właśnie do Ciebie.

Podczas trwania przedsięwzięcia będzie można wziąć udział w spotkaniach informacyjnych, warsztatach, seminariach oraz targach pracy.

Harmonogram warsztatów

Powiązane artykuły

Back to top button