Aktualności

Bezpłatne szkolenie dla pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku informuje, iż istnieje możliwość zorganizowania w siedzibie Urzędu bezpłatnego szkolenia dla pracodawców z „otwartego rynku pracy” , zainteresowanych zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Planowany termin szkolenia: II połowa lutego 2012 r. Czas trwania: 4 godziny.  Miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku

Tematyka szkolenia:
1. Definicja i postrzeganie osoby niepełnosprawnej w środowisku pracy.
2. Stopnie i rodzaje niepełnosprawności w świetle aktualnych systemów orzeczniczych.
3. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
4. Prawa i obowiązki pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne.
5. Wsparcie finansowe na zatrudnienie osób niepełnosprawnych.
6. System Obsługi Dofinansowań i Refundacji – dofinansowania do wynagrodzeń, jako najskuteczniejsza forma zachęty do zatrudniania osób niepełnosprawnych.
7. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych obopólne korzyści – Wizerunek firmy wrażliwej społecznie.
Uczestnicy szkolenia otrzymają 1 miesięczny bezpłatny dostęp portalu www.ekspertpopon.pl – można tam zadawać pytania dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych, korzystać z kalkulatorów liczących wielkość dofinansowania, itp.
Pracodawcy zainteresowani udziałem w szkoleniu proszeni są o kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Brzesku:
• osobisty – Punkt Obsługi Pracodawców – pokój nr 16, 17 (I piętro)
• telefoniczny – 14/6630522 wew. 279
• e-mail: posrednictwo@pup-brzesko.pl
do dnia 31.01.2012 r.

Powiązane artykuły

Back to top button