Aktualności

Boisko wielofunkcyjne i kolejne inwestycje w Łękach

Blisko 300 tysięcy złotych pozyskała gmina Borzęcin z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oś 4 Leader, na realizację zadania pod nazwą „Remont zagospodarowania terenu i boisko wielofunkcyjne z dojściami i małą architekturą przy Szkole Podstawowej w Łękach”. W czwartek, 23 stycznia br. w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie, wójt gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak oraz skarbnik gminy Barbara Armatys podpisali stosowną umowę na dofinansowanie realizacji zadania. Szacowany koszt budowy, według kosztorysu inwestorskiego zamyka się kwotą 568 tysięcy złotych brutto.

W ramach projektu przewiduje się remont zagospodarowania terenu polegający na wymianie nawierzchni z trylinki na nawierzchnię z kostki brukowej, wymianę ogrodzenia od strony drogi gminnej, remont oświetlenia terenu, wykonanie boiska wielofunkcyjnego ze sztucznej trawy, wykonanie dojść z kostki brukowej do boiska, montaż elementów małej architektury tj. ławek i koszy.

Ta inwestycja z pewnością zadowoli wszystkich mieszkańców miejscowości, którzy z nowej infrastruktury będą mogli korzystać. Ale to przede wszystkim ukłon w stronę Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Łękach, które porozumiało się z gminą i od 1 września 2012 roku podjęło społeczny trud prowadzenia szkoły – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin. – Warto wspierać ludzi i organizacje, którzy udowodnili, że z powierzonego zadania potrafią wywiązać się znakomicie.

Jak podkreśla wójt Kwaśniak, realizowane w Łękach inwestycje to efekt dobrej współpracy stowarzyszenia, sołectwa i gminy.

Niestety, działań tych nie wspiera, reprezentujący miejscowość Łęki radny rady gminy Krzysztof Gawor, który mimo zaplanowanych przeze mnie w projekcie budżetu na 2014 rok zadań: zagospodarowania terenu przy szkole wraz z budową wielofunkcyjnego boiska, wymiany centralnego ogrzewania i modernizacji kotłowni w szkole, budowy drogi wewnętrznej na osiedlu Ciupina Górka oraz wykonania koncepcji zabezpieczenia przeciwpowodziowego miejscowości Łęki, głosował przeciwko uchwaleniu budżetu, a tym samym realizacji zapisanych w nim zadań – zaznacza wójt.

Lista przedsięwzięć zrealizowanych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Łękach jest długa. We wszystkich klasach położono nowe podłogi, dzięki czemu klasy stały się przytulniejsze i nabrały wyglądu. Szkoła została doposażona w nowe pomoce, biblioteka w książki, a sala komputerowa w 5 nowych stanowisk komputerowych. Zainstalowany został alarm wraz z monitoringiem całej szkoły, aby dzieci czuły się bezpieczniejsze. Przy udziale środków z budżetu gminy, zmodernizowana została instalacja elektryczna włącznie z wymianą wszystkich lamp na nowe. Przy budynku szkolnym wybudowano plac zabaw, który został sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego i unii europejskiej.

 

Prężnie działający Zarząd Stowarzyszenia sprawił również, że po 25 latach do Łęk wróciło „przedszkole”. Stało się to możliwe, dzięki powiększeniu oddziału przedszkolnego o dzieci cztero- i trzyletnie. W tym celu zaadoptowano i wyposażono salę oraz przystosowano zaplecze sanitarne dla potrzeb najmłodszych.

Warto podkreślić, że prowadzona przez stowarzyszenie szkoła oferuje dzieciom wiele dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, a wszystkie chętne dzieci z oddziału przedszkolnego mają darmowe lekcje języka angielskiego.

W 2012 roku, nakładem blisko 200 tysięcy złotych, gmina wykonała termomodernizację budynku szkoły, a w roku bieżącym poza budową boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu, zabezpieczyła w budżecie środki w wysokości 60 tysięcy złotych na wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z modernizacją kotłowni. Ponad 15 tysięcy, na to ostatnie z wymienionych przedsięwzięć, przeznaczyło również sołectwo w ramach swojego funduszu.

Powiązane artykuły

Back to top button