Aktualności

„Czysta Małopolska”

W październiku 2013r. nasze gimnazjum przystąpiło do projektu „Czysta Małopolska”, organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Krakowie, na rzecz zwiększenia świadomości i kształtowania proekologicznych zachowań dzieci i młodzieży. Przez cały okres trwania projektu podejmowaliśmy działania mające na celu promowanie postaw ekologicznych wśród młodzieży naszej szkoły oraz upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie gospodarowania odpadami. W ramach projektu nauczyciele przeprowadzili działania edukacyjne, warsztaty projekcie filmów o tematyce ekologicznej oraz konkursy ekologiczne między innymi „Designerskie surowce wtórne” – konkurs na przedmioty codziennego użytku wykonane z surowców wtórnych, „Recykling czysty (od)zysk” – konkurs na reklamę społeczną promującą selektywną zbiórkę odpadów. Zorganizowano również cztery zbiórki surowców wtórnych. Ze sprzedaży zebranych surowców wtórnych pozyskano w tym roku szkolnym 609 zł. Fundusze pozyskane w ten sposób przeznaczamy na zagospodarowanie terenów zielonych wokół szkoły. W bieżącym roku szkolnym zakupiliśmy kolejne pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów na terenie szkoły, kwiaty balkonowe oraz kwiaty i donice do szkolnej galerii portretów patrona. Koordynatorami projektu była pani Agnieszka Dzieńska, pani Beata Przeklasa i pani Justyna Przybyło.

W czerwcu 2014 r. nauczyciele koordynujący projekt wzięli udział w Konferencji pt. „Czysta Małopolska – Czysta Polska” podsumowującej działania realizowane w ramach projektu. Konferencja zorganizowana była przez Kuratorium Oświaty w Krakowie, Delegaturę w Tarnowie i Towarzystwo Promocji Oświaty Ekologicznej w Tarnowie. Podczas konferencji Małopolski Kurator Oświaty wręczał dyplomy i nagrody osobom wyróżnionym w konkursach w ramach projektu „Czysta Małopolska”. Nasza szkoła zajęła II miejsce w konkursie na prezentację multimedialną. Autorem prezentacji pt. „Nasza szkoła wzorem dobrych praktyk ekologicznych” była pani Beata Przeklasa.

                                                                                                                                     Beata Przeklasa

Powiązane artykuły

Back to top button