Aktualności

Gmina Borzęcin liderem pozyskiwania środków z Unii Europejskiej w subregionie tarnowskim

Na pierwszym miejscu w subregionie tarnowskim, trzecim w Małopolsce i dziewięćdziesiątym w kraju sklasyfikowano gminę Borzęcin w rankingu pozyskiwania środków europejskich na projekty społeczne w kategorii dotacje inwestycyjne z funduszy UE, który ukazał się w ostatnim numerze pisma samorządu terytorialnego „Wspólnota”. Analizie poddano lata 2007-2015, a więc od początku pierwszej pełnej perspektywy finansowej po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, uwzględniając wydatki bieżące i majątkowe na sferę usług publicznych w działach takich, jak m.in: turystyka, oświata i wychowanie, ochrona zdrowia, pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, edukacyjna opieka wychowawcza, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna.

Przygotowując ranking wykorzystania środków UE przez samorządy, zmieniliśmy metodologię. W tym roku prezentujemy dwa wskaźniki: dotacje z funduszy UE na wydatki bieżące w przeliczeniu na mieszkańca oraz dotacje inwestycyjne z funduszy UE na zadania związane ze sferą społeczną – mówi Paweł Swianiewicz, profesor ekonomii i kierownik Zakładu Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

To bardzo dobry wynik, który potwierdza aktywność gminy Borzęcin w pozyskiwaniu dotacji z Unii Europejskiej na rzecz realizacji zadań w zakresie poprawy i budowy infrastruktury służącej mieszkańcom. Ranking dowodzi, że minioną perspektywę finansową UE wykorzystaliśmy należycie, co nie znaczy, że zrealizowaliśmy wszystkie niezbędne zadania. Dlatego nie zasypiamy gruszek w popiele i już w tym roku, w ramach nowej perspektywy na lata 2014-2020 aktywnie uczestniczymy w naborach, walcząc o kolejne unijne wsparcie na przygotowane w ostatnim czasie projekty – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Powiązane artykuły

Back to top button