Aktualności

Gmina Borzęcin piątą gminą wiejską w Polsce

W czwartek, 18 czerwca br. w trakcie odbywającego się w Hali Stulecia we Wrocławiu VI Kongresu Regionów wręczono nagrody Związku Powiatów Polskich w Rankingu Gmin i Powiatów 2014. Gmina Borzęcin w zestawieniu gmin wiejskich została sklasyfikowana na 5. miejscu, w gronie dziesięciu ogólnopolskich laureatów na 1563 gminy wiejskie w Polsce. Pierwsze miejsce zajął Chełmiec, wyprzedzając Kobylnicę, Wielką Wieś i Zabierzów. Za piątym Borzęcinem sklasyfikowane zostały: Korzenna, Gołcza, Ruda-Huta, Postomino i Limanowa.

Ten tytuł potwierdza, że gmina Borzęcin kontynuuje dobrą passę i należy do ogólnopolskich liderów rozwoju – komentuje Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin. – W sposób bardzo efektywny wykorzystaliśmy możliwości współfinansowania zadań oraz inwestycji ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2007-2013 i zamierzamy kontynuować dobrą passę w najbliższych latach unijnego programowania tak, aby mieszkańcom żyło się lepiej. Systematyczna praca i konsekwentna realizacja założonych celów, przynoszą wymierne efekty – podkreśla.

W ostatniej kadencji wydatki inwestycyjne, liczącej 8,5 tysiąca mieszkańców gminy Borzęcin wyniosły blisko 55 milionów złotych, z czego 32 miliony to kwota środków pozyskanych z zewnątrz. Wskaźnik wydatków na inwestycje w latach 2011-2012 wyniósł blisko 50% wydatków budżetu ogółem. Dzięki aktywności samorządu zrealizowano szereg kluczowych zadań infrastrukturalnych związanych z budową i przebudową obiektów oświatowych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, modernizacją infrastruktury drogowo – mostowej, przebudową remiz OSP, budową chodników, wodociągowaniem, zabezpieczeniem powodziowym, budową sieci bezpłatnego internetu wraz z dystrybucją bezpłatnych komputerów. Dobiega końca inwestycja budowy  Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie, największego tego typu obiektu w subregionie tarnowskim.

Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów, prowadzony przez Związek Powiatów Polskich to jedyny w Polsce tego rodzaju ranking samorządów zarządzany na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line. Samorządy oceniane są przez ekspertów ZPP według wielu kryteriów zgrupowanych w jedenastu grupach tematycznych takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; promocja rozwiązań z zakresu edukacji, kultury i sportu; wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa; działania promocyjne.

Kolejność w Rankingu uzależniona jest od wyników osiąganych przez samorząd oraz zrealizowanych projektów.

Ranking trwa przez cały rok i co istotne ma charakter bezpłatny; nie wiąże się z żadnymi kosztami ze strony jednostek samorządu terytorialnego.

Honorowy Patronat nad Rankingiem sprawują Newsweek Polska, Dziennik Warto Wiedzieć oraz Magazyn Gospodarczy FAKTY.

Powiązane artykuły

Back to top button