Aktualności

Gmina Brzesko walczy z dzikimi wysypiskami śmieci

Urząd Miejski w Brzesku zakupił właśnie fotopułapki, których zadaniem będzie wychwytywanie osób zanieczyszczających nasze środowisko, co powinno skutecznie powstrzymać ten przestępczy proceder.

Zrównoważona gospodarka odpadami komunalnymi w dobie rosnącej w ciągu geometrycznym ilości śmieci produkowanych nie tylko przez przemysł, ale i przez indywidualne gospodarstwa, to dzisiaj konieczność. Do tego obowiązku powinien poczuwać się każdy mieszkaniec naszej gminy, a nie tylko jej władze. Składując odpady w przeznaczonych do tego miejscach minimalizujemy negatywny wpływ na środowisko. Jeśli bezpowrotnie znikną dzikie wysypiska, to gmina zaoszczędzi sporo pieniędzy wydawanych na ich likwidacje i przeznaczy je na inne cele. Wszystkim powinno na tym zależeć. Dlatego podjąłem decyzję o zakupie i montażu fotopułapek. Apeluję też do mieszkańców, aby zgłaszali na policję lub do Urzędu Miejskiego każdy zaobserwowany przypadek zanieczyszczania środowiska. Musimy wspólnie stanąć do walki z tą plagą, a winni muszą zrozumieć, że kończy się czas ich bezkarności – zapowiada burmistrz Brzeska Tomasz Latocha.

Większość mieszkańców gminy Brzesko ze zgorszeniem reagują na każde nowo odkryte nielegalne wysypisko śmieci. Każde z nich stanowi poważne zagrożenie dla wód gruntowych, gleb i powietrza. W takich miejscach łatwo dochodzi do samozapłonu, w wyniku czego do atmosfery przenikają trujące związki chemiczne. Pamiętajmy, że każdy odpad, nawet bardzo szkodliwy, jeśli zostanie zeskładowany w odpowiednim miejscu, to po poddaniu go recyklingowi, może być z pożytkiem przetworzony i wykorzystany.

Pracownicy Brzeskich Zakładów Komunalnych w zeszłym roku zebrali 32 tony odpadów z dzikich wysypisk, co kosztowało gminę 25 tysięcy złotych. Gdyby ta tendencja utrzymała się i w tym roku, to przy obecnie obowiązujących stawkach ten koszt wzrósłby o 10 tysięcy złotych. To między innymi fotopułapki mają zniechęcić do łamania przepisów dotyczących ochrony środowiska.

Fotopułapki to nowoczesne kamery, które przekazują obraz bezpośrednio do dyżurującej w Urzędzie Miejskim osoby, dlatego każdy, kto zechce pozbyć się śmieci w niedozwolony sposób, powinien liczyć się z tym, że zostanie złapany na gorącym uczynku, co wiązać się będzie z finansową karą i obowiązkiem uprzątnięcia zanieczyszczonego terenu na własny koszt, a to spowoduje już niemały uszczerbek w domowym budżecie. Kamery będą co pewien czas lokalizowane w innych miejscach, dzięki czemu wysoka będzie ich skuteczność.

UM Brzesko

Powiązane artykuły

Back to top button