Aktualności

Już w środę pierwsze szkolenie w Brzesku!

W najbliższą środę 15 lutego br. o godz. 16 w sali narad Urzędu Miasta w Brzesku odbędzie się pierwsze szkolenie dla beneficjentów z gminy Brzesko chcących realizować zadania w ramach naborów ogłoszonych przez Lokalną Grupę Działania „Kwartet na Przedgórzu” działanie „MAŁE PROJEKTY”. Nabór wniosków rozpocznie się 28 lutego a zakończy 28 marca br. W ramach działania możliwa jest bezzwrotna pomoc finansowa stanowiąca refundację do 70% poniesionych kosztów kwalifikowalnych, lecz nie więcej niż 25 000 zł na projekt (kwota dofinansowania). Wysokość dostępnych środków w 2012 roku wynosi 1.100.000 zł.
– W następnych tygodniach odbędą się szkolenia w innych miejscowościach należących do Stowarzyszenia, w których można wziąć udział bez względu na gminę zamieszkania. W marcu Stowarzyszenie zaprasza na indywidualne spotkania konsultacyjne, na których szczegółowo można będzie przedyskutować przygotowywany wniosek z konsultantem, a nawet go napisać. Zachęcam do zainteresowania się tematem, gdyż pula środków w tegorocznym naborze przewyższa sumę wszystkich dotychczasowych naborów. Stwarza to ogromne szanse na zakwalifikowanie projektu do realizacji – mówi Piotr Kania, prezes Stowarzyszenia.
Do korzystania z pomocy finansowej uprawnione są osoby fizyczne, pełnoletnie, mające miejsce zamieszkania na obszarze gmin: Radłów, Borzęcin, Dębno, Brzesko lub wykonujące działalność gospodarczą na tym obszarze, a także osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną, w szczególności kościoły, związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe, które posiadają siedzibę na w/w obszarze lub prowadzą działalność na tym obszarze.
Małe Projekty to operacje przyczyniające się do rozwoju terenów wiejskich – przede wszystkim do poprawy jakości życia, zachowania i wykorzystania zasobów dziedzictwa przyrody i kultury, oraz wzmocnienia lokalnego kapitału społecznego. Więcej informacji na www.kwartetnaprzedgorzu.pl

Powiązane artykuły

Back to top button