Aktualności

Kolejne drogi do modernizacji

Ponad 2,6 miliona złotych wyda Gmina Borzęcin na modernizację dróg gminnych i wewnętrznych w miejscowościach: Bielcza, Borzęcin i Łęki. W dniu 6 kwietnia br. podpisano umowę z wyłonionym w wyniku procedury przetargowej wykonawcą robót  – Firmą BUD DRÓG Usługi Budowy i Modernizacji Dróg Łagosz spółka jawna. Prace budowlane rozpoczną się w najbliższych tygodniach, a ich termin zakończenia zgodnie z zawartą umową przypada na początek października (180 dni od daty podpisania umowy).

Modernizacją objęte zostanie sześć odcinków dróg o łącznej długości 3333 metry.

W miejscowości Bielcza przewidziano remont drogi gminnej nr 250028K „Bielcza – Biadoliny” (1350 metrów) oraz przebudowę drogi gminnej nr 250027K „Biedacz – Grądy” w kierunku leśniczówki (804 metry). W wyniku prowadzonych prac wykonana zostanie nawierzchnia bitumiczna wraz z umocnieniem/formowaniem poboczy kruszywem łamanym. Łączna wartość robót zamyka się kwotą 1 335 375 złotych.

W Borzęcinie Dolnym wyremontowana zostanie droga gminna „Okrajki”. Prace prowadzone będą na odcinku 800 metrów, począwszy od drogi wojewódzkiej 964. Obejmą mocno nadwyrężony odcinek biegnący korpusem wału rzeki Uszwicy. W wyniku końcowym, usprawniona zostanie komunikacja, a droga zyska nową nawierzchnię bitumiczną wraz z poboczami. Wartość robót na tej inwestycji zamyka się kwotą 367 032 złotych.

Prace prowadzone będą również na drogach wewnętrznych (Osiedle Działki) w Borzęcinie Górnym, gdzie przewidziano dokończenie budowy drogi wewnętrznej Działki IV oraz budowę drogi wewnętrznej Działki V. W ramach pierwszej z inwestycji wykonany zostanie chodnik z kostki brukowej oraz podbudowa z kruszywa łamanego i nawierzchnia bitumiczna drogi na odcinku 129,63 metrów. W ramach drugiej, na odcinku 133 metry wybudowana zostanie droga wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Zakres robót obejmuje m.in.: wykonanie odwodnienia, wykonanie chodnika z kostki brukowej, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego oraz wykonanie nawierzchni bitumicznej. Łączna wartość robót w zakresie ww. dróg zamyka się kwotą 801 738,6 złotych.

W miejscowości Łęki zakończona zostanie budowa drogi wewnętrznej na działce nr 1305/11 (Ciupina Górka). Tu wykonana zostanie podbudowa drogi wraz z nawierzchnią bitumiczną. Prace prowadzone będą na 116-metrowym odcinku drogi, a ich koszt zamyka się kwotą  117 436,71 złotych.

– To nie jedyne inwestycje drogowe realizowane w bieżącym roku na terenie gminy. Aktualnie trwają prace związane z budową pozostałych dróg wewnętrznych na Osiedlu Działki w Borzęcinie oraz dróg na nowo powstającym Osiedlu Borzęcin – Łazy. Za kilka dni rusza budowa chodnika w Łękach. Niebawem rozstrzygnięty zostanie przetarg na przebudowę drogi wewnętrznej Igloopol w Przyborowie wraz z budową chodnika oraz na budowę chodnika w miejscowości Przyborów – ciąg dalszy w kierunku Szczepanowa – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin. – Ponadto zabiegamy o środki ze źródeł zewnętrznych na realizację kolejnych zadań – dodaje.

Przypomnijmy, że realizowana, w ramach podpisanej w dniu 6 kwietnia br. umowy, inwestycja współfinansowana jest z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Łączna wartość realizowanych robót zamyka się kwotą 2 621 582,64 złotych, z czego kwota dofinansowania wynosi 2 490 503,51 zł (95% wartości zadania), a środki własne Gminy Borzęcin stanowią 131 079,13 zł (5% wartości zadania).

(tell)

Powiązane artykuły

Back to top button