Aktualności

Kolejne przypadki złego traktowania zwierząt na terenie powiatu brzeskiego

            

W dniu 26 stycznia br. funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Brzesku wspólnie z przedstawicielami Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzesku ujawnili przypadek utrzymywania zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowych. Na jednej z posesji w gminie Brzesko policjanci zastali dwa psy – mieszańce, przywiązane do budynku na bardzo krótkich łańcuchach, których długość nie osiągała wymaganych 3 metrów. Za schronienie służyły im prowizoryczne, nieszczelne, w żaden sposób nie ocieplone budy; w jednej nie było nawet podłogi. Jak wykazała kontrola, psy były niedożywione.

Na wniosek kontrolujących Burmistrz Brzeska wydał decyzję o czasowym odebraniu psów właścicielowi; zabrane zwierzęta przekazano pod opiekę pracowników Brzeskich Zakładów Komunalnych.

Nieco wcześniej, w połowie stycznia br., policjanci zostali powiadomieni, że w jednej z miejscowości gminy Dębno został porzucony pies. Zwierzę pozostawiono bez opieki w godzinach nocnych na jednej z posesji, co właściciel odkrył w godzinach rannych.

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, znęcanie się nad zwierzętami (w tym porzucenie zwierzęcia) jest przestępstwem, zagrożonym karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Brzescy policjanci prowadzą w obu opisanych sprawach czynności, zmierzające do ustalenia zakresu odpowiedzialności opiekunów zwierząt.

nadkom. Jarosław Dudek

Powiązane artykuły

Back to top button