Aktualności

Sprawdź ważność swojego dowodu

Wszystkim, którzy w tym roku musza odnowić swój dowód przypominamy, że Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów brzeskiego magistratu mieści się przy Kościuszki 7, w budynku ratuszu – dawnej siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury. Do wniosku o ponowne wydanie dowodu osobistego nie załącza się odpisów aktów stanu cywilnego, jeżeli dane zawarte w dowodzie osobistym nie uległy zmianie, należy natomiast mieć dwie aktualne fotografie. Nowe dowody są wydawane bezpłatnie ale wniosek należy złożyć miesiąc przed wygaśnięciem ważności starego dowodu, gdyż tyle średnio trwa wyrobienie nowego dokumentu.

Bezwzględnie należy dopilnować ważności dowodu, by uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek np. w banku, na poczcie lub po za granicami kraju, gdzie legitymujemy się dowodem a nie paszportem.

Dowód osobisty jest ważny:

  • 10 lat od daty jego wydania – w przypadku osób, które ukończyły 18 lat;
  • 5 lat od daty jego wydania – w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia;
  • na czas nie oznaczony – w przypadku osoby, która ukończyła 65 rok życia, o ile osoba ta zwróciła się o wydanie dowodu osobistego z takim terminem ważności.

Kontakt z brzeskim Biurem Dowodów

Tel. 14 68 65 137

e-mail: ewidencja@brzesko.pl

Powiązane artykuły

Back to top button