Aktualności

Kolejny rok pod znakiem rozwoju i inwestycji

Blisko 14,5 miliona złotych wyda gmina Borzęcin na inwestycje w bieżącym roku budżetowym. To 36% wydatków budżetu ogółem. Gros inwestycji realizowane jest przy udziale środków zewnętrznych, pozyskanych zarówno z funduszy Unii Europejskiej, jak i krajowych. Warto wymienić wśród nich budowę Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie, rozbudowę wodociągów, budowę chodników przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich, skateparku w Przyborowie, zakup kolejnych zestawów komputerowych i drukarek w ramach Programu Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu dla mieszkańców Gminy Borzęcin czy modernizację i budowę nowych dróg, w tym budowę drogi od strefy przemysłowej w Borzęcinie – Borku do drogi wojewódzkiej 768, na którą gmina pozyskała dotację w wysokości 2 miliony 100 tysięcy złotych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Z roku na rok pomnażamy wartość majątku gminy, realizując inwestycje infrastrukturalne, które poprawiają nie tylko komfort życia mieszkańców, ale też mają istotne znaczenie dla jej rozwoju. Przykładem jest budowa drogi gminnej stanowiącej połączenie strefy przemysłowej w Borzęcinie z drogą wojewódzką 768 i wjazdem na autostradę. Inwestycja, której realizacja zakończona zostanie w bieżącym roku pochłonie nakłady finansowe rzędu 4,5 miliona złotych, ale zwróci się w trójnasób w postaci działalności gospodarczych, które powstaną w jej otoczeniu, miejsc pracy i podatków, które zasilą budżet gminy – mówi wójt gminy Borzęcin, Janusz Kwaśniak.

Gmina Borzęcin należy do liderów inwestowania w regionie. Tylko w ostatnich latach wartość majątku gminy, dzięki aktywności inwestycyjnej samorządu wzrosła o kilkadziesiąt milionów złotych.

Korzystamy z możliwości jakie dają fundusze europejskie, mając jednocześnie świadomość, że czego nie zrobimy dzisiaj przy udziale środków zewnętrznych, to za kilka lat, kiedy skończą się możliwości wsparcia z zewnątrz będziemy realizować za „swoje”. Stąd aktywność inwestycyjna samorządu i wysoka skuteczność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, przy zachowaniu obowiązujących limitów wskaźników finansowych i bezpieczeństwa finansowego gminy – podkreśla wójt gminy Borzęcin.

Samorząd gminy Borzęcin nie zapomina o przyszłości. Z myślą o naborach w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020 przygotowuje kolejne projekty, na które zamierza pozyskać dotacje. Rozwiązanie problemów z zakresu gospodarki ściekowej, zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rewitalizacja terenów poeksploatacyjnych oraz budowa i przebudowa infrastruktury służącej rozwojowi kultury, sportu i bezpieczeństwu publicznemu, to tylko niektóre z ambitnych planów na najbliższe lata.

Powiązane artykuły

Back to top button