Aktualności

„Kościół na wzór Chrystusa” – zapowiedź V Synodu Diecezji Tarnowskiej

„Kościół na wzór Chrystusa” – takie będzie hasło V Synodu Diecezji Tarnowskiej. Jego zwołanie zapowiedział diecezjanom biskup tarnowski Andrzej Jeż w Liście pasterskim odczytanym w diecezji w I niedzielę Adwentu, tj. 27 listopada br. .

            Zdaniem Biskupa Tarnowskiego, dynamicznie zmieniająca się sytuacja społeczno-kulturowa, w której żyjemy i praktykujemy naszą wiarę, domaga się najpierw gruntownego rozeznania, oceny i refleksji, aby następnie móc popatrzeć w przyszłość i wytyczyć najwłaściwszy szlak działań duszpasterskich.

            „Konieczne jest zatem nowe spojrzenie na całokształt życia naszej diecezji i obranie pewnych kierunków dalszej pracy duszpasterskiej. Jeden z nich dotyczy sytuacji rodzin i małżeństw. Trzeba ciągle efektywniej pochylać się nad problemami, jakie je dotykają, zastanawiać się, jak jeszcze lepiej przygotowywać młodzież do małżeństwa i wspomagać rodziny. Wielką bolączką jest bowiem stale rosnąca liczba małżeństw, które się rozpadają” – podkreśla.

            Bp Jeż pisze też, że istotnym problemem wiążącym się z aktualną sytuacją małżeństw i rodzin jest migracja zarobkowa. Dodaje, że trzeba też pomóc młodym przezwyciężać negatywne wpływy współczesnej cywilizacji, angażować ich w życie Kościoła i przekonująco ukazywać piękno życia budowanego na wartościach ewangelicznych. Biskup diecezjalny zwraca uwagę na rolę mediów. „Pragniemy jako Kościół głoszący ponadczasowe prawdy Boże odnaleźć się w tej sytuacji i jeszcze skuteczniej wykorzystywać przestrzeń mediów do dzieła ewangelizacji. Będzie to wyzwanie szczególnie dla młodego pokolenia katolików, którzy w tym obszarze poruszają się łatwiej i skuteczniej niż starsze pokolenia” – dodaje.

            Biskup pisze też, że wyrazem odnowy życia naszej diecezjalnej wspólnoty winna być nade wszystko głęboka reforma nas samych. „Uporządkowanie spraw własnego sumienia, zbliżenie się do Chrystusa przez stałą formację i pogłębienie życia sakramentalnego” – wskazuje.

            W historii diecezji tarnowskiej odbyły się dotychczas cztery synody diecezjalne. Pierwszy został zwołany w roku 1928 przez biskupa Leona Wałęgę, drugi, dziesięć lat później, w roku 1938 przez biskupa Franciszka Lisowskiego, trzeci, po II wojnie światowej, w roku 1948 zwołał biskup Jan Stepa. Natomiast IV Synod Diecezji Tarnowskiej, zwołany przez biskupa Jerzego Ablewicza, zakończył się trzydzieści lat temu, w jubileuszowym roku 200-lecia diecezji.

            Po 30 latach od zakończenia poprzedniego synodu pojawia się konieczność zwołania kolejnego synodu, który podejmie cały wachlarz współczesnych wyzwań o charakterze duszpasterskim, ale także unormuje bieżącą sytuację diecezji w kontekście nowej sytuacji prawnej Kościoła i Państwa.

            Synod daje okazję do pewnego globalnego spojrzenia na obecny stan diecezji. Pozwala postawić ogólną diagnozę, aby w oparciu o nią obrać dalsze kierunki pracy duszpasterskiej.

            Czas trwania V Synodu będzie się składał z kilku faz: fazy przygotowawczej I, w której komisje przygotowują zbiory zagadnień dla zespołów parafialnych i innych; fazy przygotowawczej II, w czasie której następuje praca zespołów parafialnych, wyniki prac trafiają do komisji, komisje dokonują uzupełnień a całość wraca ponownie do konsultacji w parafiach; fazy przygotowawczej III, w czasie której komisje tematyczne i komisja główna przygotowują zarys dokumentów do obrad; fazy właściwej (plenarnej), która obejmuje sesje synodu, na których dyskutują delegaci, dokonuje się dopracowywanie dokumentów do ostatecznej postaci. Zwieńczeniem synodu jest faza publikacji dokumentów synodalnych. Z momentem podpisania przez Biskupa Diecezjalnego, uchwały synodu stają się prawem diecezjalnym.

            W synodzie diecezjalnym ważny jest udział wszystkich diecezjan. Biskup Andrzej Jeż zapowiada, że w każdej parafii diecezji powstaną zespoły, które będą pracować nad otrzymanymi zagadnieniami, zaś wyniki tych prac trafią do komisji synodalnych i będą materiałem do obrad podczas sesji plenarnych. „To parafie, a więc przede wszystkim wierni świeccy będą ważnym ośrodkiem synodu. Każdy z diecezjan poprzez swoją modlitwę i swój głos, a później przez wspólne działanie ożywiające wiarę, będzie mógł wnieść swoją cząstkę w życie Kościoła tarnowskiego” – napisał biskup Jeż, który poprosił diecezjan o modlitwę w intencji V Synodu.

Powiązane artykuły

Back to top button