Aktualności

MOPS – świadczenia rodzinne

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku informuje, że od dnia 3 września 2012 można składać wnioski o przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada 2012 do 31 października 2013

Zgodnie z art. 26 ust 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada”.

Art. 26 ust 4 w/w ustawy „W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia”

 

Przypominamy wszystkim osobom, które miały przyznane dodatki do zasiłków rodzinnych pod warunkiem dostarczenia zaświadczenia ze szkoły potwierdzającego kontynuacje nauki, że należy dostarczyć w/w zaświadczenia do dnia 7 września 2012. W przypadku nie dostarczenia w wyznaczonym terminie może opóźnić się wypłata świadczeń rodzinnych przyznanych warunkowo.

Ponadto do dnia 31.10.2012 można składać wnioski o ustalenie prawa do dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego lub rocznego przygotowania przedszkolnego dla osób uprawnionych do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2011/2012 a które o taki dodatek wcześniej nie wnioskowały.

 

 

SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZESKU

PRZYJMUJE WNIOSKI I UDZIELA INFORMACJI

 

OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU

 

OD 7.30 DO 15.30

 

PIATEK JEST DNIEM WEWNĘTRZNYM

 

INFORMACJA TELEFONICZNA

 

14 652 29 40 LUB 14 652 29 49

Powiązane artykuły

Back to top button