Aktualności

Nabory w toku. Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji!

W związku z trwającym naborem wniosków o przyznanie pomocy w Stowarzyszeniu „Kwartet na Przedgórzu” oraz kierowanymi do Biura LGD pytaniami, warto przypomnieć o kilku zmianach w porównaniu do ostatnich naborów, wprowadzonych w ramach działania Małe Projekty. Warto także przypomnieć, że limity dostępnych środków na poszczególne działania kształtują się następująco: Odnowa i rozwój wsi – 1 188 301,92zł; Małe projekty – 880 435,58 zł, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – 87 873,80zł. Dokumentację aplikacyjną można pobrać ze strony www.przedgorze.pl a wnioski należy składać do 10 lipca br.

 

Oto najważniejsze zmiany w porównaniu z ubiegłorocznymi naborami:

*       Maksymalna wysokość pomocy na jedną operację to 50 000 zł;
*       limit dla beneficjenta na wszystkie realizowane operacje w ramach Małych projektów został zwiększony do 200 000,00 zł; (dla Wnioskodawcy, który spełnia warunki podmiotowe w ramach działań: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw limit wynosi 50 000 zł).

UWAGA! W przypadku gdy operacja ma charakter inwestycyjny, a Wnioskodawcą jest GMINA, instytucje kultury, dla których organizatorem jest gmina, PARAFIA lub ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO, maksymalna wysokość pomocy na taką operację wynosi 25 000 zł.

*       Osoba fizyczna może ubiegać się o pomoc, jeżeli mały projekt jest związany z prowadzoną już działalnością gospodarczą albo z działalnością gospodarczą, którą dopiero planuje podjąć. Jeżeli osoba fizyczna nie prowadzi działalności gospodarczej oraz nie planuje jej podjąć to może realizować mały projekt wyłącznie w zakresie określonym w załączniku do rozporządzenia (pkt. 2a lub pkt. 5c):

2) rozwijanie aktywności społeczności lokalnej, w tym przez:
a) promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej lub
aktywnego trybu życia, z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych,

5) promowanie, zachowanie lub oznakowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego przez:
 c)  kultywowanie:
– miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów,
– języka regionalnego i gwary,
– tradycyjnych zawodów i rzemiosła.

 

Jednocześnie informujemy, że można jeszcze skorzystać ze spotkań doradczych, które odbywają się w następujących terminach:

 

*       WARYŚ, Biuro Stowarzyszenia (Waryś 327 A)

 

27 czerwca, godz. 11.00 – 14.45

3 lipca, godz. 15.00 – 18.45

 

*       BRZESKO, Punkt Informacyjny LGD (pl. Kazimierza Wielkiego 8, pok.

104 – budynek Multimedia Polska SA)

1 lipca, godz. 10.00 – 13.45

3 lipca, godz. 10.00 – 13.45

 

*       DĘBNO, Punkt Informacyjny LGD (Urząd Gminy, Wola Dębińska 240, pok. 2)

1 lipca, godz. 14.30 – 18.15

 

*       RADŁÓW, Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa (pl. Kościuszki 3)

27 czerwca, godz. 15.30 – 19.15

 

Zapisy na spotkania doradcze można dokonywać pod numerami tel.14 684 66 66, 14 68 58 788   kom. 883 599 699, a także mailowo: biuroprzedgorze@gmail.com, lgdbrzesko@gmail.com

Informacje także na stronie www.kwartetnaprzedgorzu.pl

Powiązane artykuły

Back to top button