Aktualności

Najlepsze przedsięwzięcie w Małopolsce

Gmina Brzesko została laureatem konkursu „Lider Małopolski 2011”. Burmistrz Grzegorz Wawryka i dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, Maria Marek odebrał list gratulacyjny i tabliczkę pamiątkową za najlepsze przedsięwzięcie zrealizowane w Małopolsce w ubiegłym roku. Jak się okazało najlepiej ocenioną inwestycją w Małopolsce jest Regionalne Centrum Kulturalno-Biblioteczne.
Już po raz dwunasty Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski zorganizowało konkurs na najlepsze przedsięwzięcie w Małopolsce w minionym roku – „Lider Małopolski 2011”. Uroczystość rozdania nagród zgromadziła jak co roku licznie samorządowców, przedsiębiorców, ludzi kultury i nauki. Prowadził ją pomysłodawca konkursu, Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski Kazimierz Barczyk. W prezydium zasiedli także Sekretarz Województwa Małopolskiego Agata Błahuciak, Prezydent Tarnowa dr Ryszard Ścigała oraz Dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury prof. Jacek Purchla. To właśnie w gościnnych murach MCK odbyła się tegoroczna gala.
XII edycja konkursu jest znakomitą okazją do promowania i zaprezentowania „lokomotyw Małopolski”, najważniejszych inicjatyw, spektakularnych dokonań oraz ważnych gospodarczo i społecznie inwestycji wpływających na dynamiczny rozwój, które dzisiaj dają nadzieję na poprawę koniunktury oraz przykład wszystkim pragnącym dynamicznie rozwijać się i inwestować w województwie małopolskim i historycznej Małopolsce – stwierdził inaugurując konferencję przewodniczący Kazimierz Barczyk.
Wśród laureatów znaleźli się: Województwo Małopolskie, Miasto Kraków i krakowskie Muzeum Armii Krajowej za rewitalizację zabytkowego gmachu Muzeum AK w dawnej twierdzy Kraków, podmioty gospodarcze Tele-Fonika S.A. za udoskonalanie produkcji i dynamiczny rozwój oraz przedsiębiorstwo Fluid za innowacyjną technologię produkcji paliwa ekologicznego z biomasy.
Kilka wyróżnień trafiło do małopolskich miast za ich innowacyjne i rozwojowe działania. W gronie nagrodzonych znalazły się Brzesko za Regionalne Centrum Kulturalno-Biblioteczne im. bł. Jana Pawła II, Bielsko-Biała za północno-wschodnią obwodnicę miasta, Kraków za utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK oraz za budowę trzypoziomowego Ronda Ofiar Katynia, Nowy Sącz i MKS Sandecja Nowy Sącz za stuletnią działalność na rzecz krzewienia kultury fizycznej i sportu na Ziemi Sądeckiej, Przemyśl za rewitalizację Parku Miejskiego i Zamku Kazimierzowskiego oraz Tarnów za rewitalizację Placu Rybnego i żydowskiej Bimy.
Jury konkursu podkreślało, że Regionalne Centrum Kulturalno-Biblioteczne skupiać będzie w jednym miejscu ludzi tworzących kulturę, jak też sprzyjać zachowaniu dziedzictwa kulturowego.
Jestem pewien, że wyróżnione w konkursie przedsięwzięcie w Brzesku jak najlepiej służyć będzie mieszkańcom, a jednocześnie stanie się impulsem do podejmowania kolejnych wyzwań rozwojowych – napisał w liście gratulacyjnym marszałek Województwa Małopolskiego, Marek Sowa.
Wyróżnienie w konkursie potwierdziło, że działania podjęte w celu wybudowania i otwarcia centrum były w pełni uzasadnione. O tym, jak bardzo inwestycja ta była potrzebna świadczy fakt, że obiekt mieszczący bibliotekę i Miejski Ośrodek Kultury cieszy się wielkim powodzeniem wśród mieszkańców gminy – mówi burmistrz Brzeska, Grzegorz Wawryka.

[UM Brzesko]

Powiązane artykuły

Back to top button