Aktualności

Nowy sprzęt dla OSP Przyborów

We wtorek, 14 listopada br. w Remizie w Przyborowie odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu przyznanego jednostce OSP w ramach programu „Bezpieczna Małopolska 2017”. W ramach wsparcia finansowego, udzielonego gminie Borzęcin na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych zakupiono defibrylator AED oraz dwa radiotelefony nasobne z systemem podhełmowym. Zakup sprzętu, którego wartość zamyka się kwotą 12 989 złotych sfinansowano w części ze środków budżetu gminy – 6 800 złotych, jak również z dotacji Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 6 189 złotych.

Strażacy w naszej jednostce szkoleni są na bieżąco. Odbyli również kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Jesteśmy więc przygotowalni do obsługi przekazanego jednostce sprzętu – mówi Paweł Oleksyk, naczelnik OSP Przyborów.

To jest pierwszy defibrylator, który trafił do jednostki OSP na terenie gminy Borzęcin. A przecież wiadomo, że wyposażenie strażaków między innymi w tego typu sprzęt, jest niezwykle ważne. W sytuacji różnego rodzaju zdarzeń, w wyniku których dochodzi do zatrzymania akcji serca liczy się każda sekunda, a strażacy ochotnicy zazwyczaj są pierwsi na miejscu. Odpowiednie wyposażenie zwiększa szansę na skuteczną interwencję, w tym przypadku w zakresie ratowania ludzkiego życia – komentuje Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

To nie pierwszy sprzęt, który trafia do jednostek OSP z gminy Borzęcin, za pośrednictwem programów wsparcia realizowanych przez samorząd województwa małopolskiego. W ramach projektu pn. „Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie” w połowie bieżącego roku do jednostki OSP w Borzęcinie Dolnym trafił średni samochód ratowniczo – gaśniczy na podwoziu Volvo. Gmina niejednokrotnie uczestniczyła również w programie „Małopolskie Remizy”, w ramach którego remontowano strażnice w Bielczy, Łękach i Borzęcinie Górnym.

W tym roku, przeznaczyliśmy ponad 800 tysięcy złotych na zakup sprzętu zarówno tego, który chroni strażaków, ale również zwiększa mobilność jednostek OSP – mówi Stanisław Sorys, wicemarszałek województwa małopolskiego. – Dzisiaj strażacy coraz rzadziej wyjeżdżają do gaszenia pożarów, natomiast coraz częściej do ratowania osób poszkodowanych w wyniku różnego rodzaju zdarzeń, w tym również drogowych. Aby strażacy mogli w sposób skuteczny pomagać tym osobom, potrzebny jest odpowiedni sprzęt, odpowiednie uzbrojenie i poziom wyszkolenia. Dlatego od dwóch lat samorząd województwa małopolskiego, oprócz programu „Małopolskie Remizy” realizuje program „Bezpieczna Małopolska”, po to aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno Małopolanom, jak i strażakom, którzy niosą pomoc.

W gminie Borzęcin działa sześć jednostek OSP. Druhowie są niezawodni nie tylko podczas gaszenia pożarów, ale również powodzi i innych kataklizmów, czy zdarzeń drogowych. Poświęcają swój czas, aby pomagać innym. Do tego jednak, aby byli w pełni skuteczni nie wystarczą tylko chęci, potrzebny jest również odpowiedni sprzęt. Samorząd Borzęcina systematycznie wspiera druhów ochotników w tym zakresie.

Powiązane artykuły

Zobacz także
Close
Back to top button