Aktualności

Zmiana numerów telefonów w brzeskim magistracie

Urząd Miejski w Brzesku informuje, iż od dnia 1 września 2013 r. ulegają zmianie numery telefonów w urzędzie.
W trosce o wysoką jakość świadczonych usług, każda osoba chcąca uzyskać informacje będzie mogła połączyć się bezpośrednio z danym pokojem – z pominięciem centrali telefonicznej. W tym celu należy wybrać numer 14 68 65 XXX – gdzie XXX odpowiada wcześniejszym numerom wewnętrznym.

WYKAZ TELEFONÓW
Stan obowiązujący od 1.09.2013 r.
CENTRALA URZĘDU: 14 68 63 100, 14 68 65 100
SEKRETARIAT URZĘDU: 14 68 62 600, 14 68 65 110
FAX: 14 66 305 45

Biuro Obsługi Administracyjno-Gospodarczej Urzędu
Kierownik Biura 14 68 65 180
Wydział Budżetowo – Księgowy
Naczelnik Wydziału 14 68 65 136
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Naczelnik Wydziału 14 68 65 136
Wydział Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej
Naczelnik Wydziału 14 68 65 147
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej 14 68 65 123
Kierownik Referatu Budownictwa i Inwestycji 14 68 65 155
Wydział Geodezji, Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa
Naczelnik Wydziału 14 68 65 126
Kierownik Referatu Rolnictwa 14 68 65 128
Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Biuro Ewidencji Ludności 14 68 65 137
Biuro Dowodów Osobistych 14 68 65 117

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Naczelnik wydziału 14 68 49 600
Biuro Samorządowe 14 68 65 143
Urząd Stanu Cywilnego
Z-ca Kierownika 14 68 65 167
14 68 65 135
Biuro Rady Miejskiej 14 68 65 130
Biuro Promocji 14 68 65 118
Zespół Radców Prawnych 14 68 65 142
Zespół ds. Kadr
Kierownik Biura 14 68 65 114
Rewident Zakładowy 14 68 49 600
Zespół ds. Zamówień Publicznych, Przedsiębiorczości Komunalnej i Działalności Gospodarczej 14 68 65 156, 14 68 65 134
Audytor Wewnętrzny 14 68 65 199
Samodzielne Stanowisko ds. BHP 14 68 65 142
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 14 68 65 140
Zespół ds. Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych 14 66 30 608
14 68 65 116
Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 14 68 65 149
Sekretariat Burmistrza 14 68 65 110
Zespół Obsługi Informatycznej Urzędu 14 68 65 140
14 68 65 145
Biuro Funduszy Europejskich 14 68 65 178

Powiązane artykuły

Zobacz także
Close
Back to top button