Aktualności

Oferta dla inwestorów dbających o środowisko

Świetna dostępność komunikacyjna oraz preferencyjne warunki funkcjonowania. Takie zachęty dla inwestorów przygotowano w Zielonym Parku Przemysłowym w Wojniczu. Przedsiębiorcy zainteresowani zlokalizowaniem tu swojej działalności mogą liczyć na „szybką” ścieżkę administracyjną, pomoc organizacyjną  i stosowanie niskich stawek podatków lokalnych. Obecnie – w ramach poszerzania parku – są do sprzedania trzy atrakcyjne działki.

Wojnicz, położony przy drodze krajowej nr 94, jest opasany przez dwie obwodnice,        co sprawia, że jest doskonałym miejscem do prowadzenia biznesu. Zarówno transport w kierunku wschód – zachód oraz północ – południe może się odbywać bardzo sprawnie, a największym udogodnieniem jest bliskość węzła autostrady A4 znajdującego się jedynie o 7 km od centrum miasteczka. Atutem są także bogate zasoby kadrowe. Pracowników technicznych kształci miejscowe technikum i szkoła zawodowa, mieszkańcy gminy chętnie studiują w Krakowie, Tarnowie i Rzeszowie. Te okoliczności sprawiły, że na 120-sto hektarowym terenie Zielonego Parku Przemysłowego działalność gospodarczą prowadzi już blisko 30 firm, reprezentujących niemal wszystkie sektory gospodarki. Są wśród nich takie podmioty jak właściciel jednej z największych sieci sklepów, prowadzący tu centrum dystrybucyjno-logistyczne dla Polski Południowo-Wschodniej czy producent parkietów i podług drewnianych, działający w branży od blisko 25 lat. W czasach, kiedy coraz więcej firm prowadzi politykę społecznej odpowiedzialności w dbałości o środowisko, dodatkowa zachętą dla przedsiębiorców jest fakt, że lokalizujący tu swoją działalność muszą stosować szczególnie racjonalną gospodarkę odpadami                     i surowcami. Dużą uwagę gospodarze terenu zwracają na wizualną stronę otoczenia i harmonijne gospodarowanie zasobami natury w połączeniu z przemysłem. Obowiązkiem każdego inwestora w terenie Parku, wynikającym z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jest przeznaczenie 10% swojego terenu pod zieleń, przez co tworzy się „ekrany”, wpisane w krajobraz i ograniczające hałas oraz zanieczyszczenia.

Powierzchnia największej działki oferowanej do sprzedaży to prawie 2,5 hektara, pozostałe dwa tereny mają po blisko1,5 hektara. W zależności od obszaru wyposażone są w infrastrukturę w postaci linii energetycznej do 15 KV, gazociąg o parametrach: 31 MJ/m3, objętość 1500m3/h oraz wodociąg zapewniający pobór 20 litrów wody na sekundę. Wraz z miejscowym samorządem gminy poszerzeniem Parku zajmuje się Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego. Inwestorzy zainteresowani zakupem działek mogą przesyłać zapytania ofertowe, zawierające podstawowe informacje        o firmie, opis prowadzonej działalności i planowany termin rozpoczęcia inwestycji pod adres beata@tarr.tarnow.pl. W sprawie szczegółowych informacji można telefonować pod numery: 695 585 797 lub 601 40 68 70.

Powiązane artykuły

Zobacz także
Close
Back to top button