Aktualności

Specjalnie dla bobrów z Brzeska

fot. GDDKiA Kraków

Rodzina bobrów  zamieszkała w rejonie węzła Brzesko, przy budowanej A4 i budowała swoje tamy w rowie melioracyjnym powodując spiętrzenie wód i zalewanie przepustu. Aby zaradzić tej sytuacji, po uzyskaniu stosownych zezwoleń, wybudowano w tym rowie specjalna konstrukcje podwieszaną (dwie rury z koszem wlotowym) umożliwiającą przepływ wody pomimo istnienia bobrzych zapór. Rodzina bobrów zaakceptowała nowe rozwiązanie i nie zmieniła miejsca bytowania. Pozostała przy autostradzie.

Między innymi to miejsce oglądali przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie wraz z pracownikami Lasów Państwowych i GDDKiA Oddział w Krakowie. Przyglądali się także innym działaniom, które mają służyć minimalizowaniu oddziaływania autostrady na środowisko przyrodnicze. Oglądali m.in. stawy kompensacyjne (zastępcze) dla płazów w rejonie Stanisławic i Biadolin Szlacheckich. Stawy te zostały wybudowane w zamian za zlikwidowane miejsca rozrodu płazów w pasie drogowym. Analizowano budowę i zasadność ustawiania płotków zabezpieczających drogę przed wejściem na nią płazów. Płazy te są odławiane i przenoszone do stawów zastępczych.

[GDDKiA Kraków]

Powiązane artykuły

Back to top button