Aktualności

Pieśni ludu krakowskiego – Borzęcin i okolice

W niedzielę 10 czerwca 2012 roku w Domu Ludowym w Borzęcinie odbyła się promocja książki pt.: „Pieśni ludu krakowskiego – Borzęcin i okolice”, wydawcą której jest Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie. Książka została wydana w ramach realizacji unijnego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Publikacja powstawała w etapach. Rozpoczęto od gromadzenia materiałów muzycznych z terenu gminy Borzęcin, przeprowadzono wywiady ze starszymi ludźmi, przeszukano archiwa dźwiękowe i tekstowe. Znalezione utwory utrwalano na nośnikach audio. Zapisy dźwięków i słów były konsultowane przez specjalistę etnomuzykologa, który dokonał korekty nagromadzonego materiału oraz ocenił go pod kątem zachowania charakterystycznych cech folkloru Krakowiaków Wschodnich.

Ważnym kontynuatorem folkloru lokalnego jest już od lat funkcjonujący przy GOK Borzęcin zespół „Borzęcanie”.

Celem wydania książki jest zachowanie tradycji oraz ochrona dziedzictwa kulturowego gminy.

Powiązane artykuły

Back to top button