Aktualności

Płatnik przezorny, zawsze przygotowany

Rekordową frekwencję odnotowano na szkoleniach z najnowszej wersji programu Płatnik zorganizowanych przez tarnowski Oddział ZUS.

Już blisko 650 osób w Tarnowie i Bochni zostało przeszkolonych z zakresu funkcjonalności i obsługi nowego oprogramowania. Kolejne 150 weźmie udział w zaplanowanych szkoleniach do końca stycznia 2014 roku. Spotkania z przedsiębiorcami oraz osobami zajmującymi się zgłaszaniem do ubezpieczeń i księgowością rozpoczęły się w połowie grudnia ubiegłego roku. Na zaproszenie Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie w jego siedzibie przeprowadzono także szkolenie dedykowane, uwzględniające specyfikę zgłoszeń do ubezpieczeń i rozliczeń z ZUS-em tej instytucji.

Takie szkolenia to bardzo dobra inicjatywa. Moglibyśmy samodzielnie zapoznać się ze zmianami w programie, ale z pewnością zajęłoby to nam znacznie więcej czasu – mówi jedna z uczestniczek szkolenia. Słuchacze pojawiają się w ZUSie z licznymi pytaniami, na bieżąco wyjaśnianymi w trakcie prezentacji oraz po jej zakończeniu.

Najczęstszym problemem w związku z zainstalowaniem nowego programu Płatnik jest pojawiający się przy wysyłce dokumentów błąd krytyczny dotyczący niezweryfikowanych z danymi ZUS kartotekami płatnika i ubezpieczonych. W poprzednich wersjach programu błąd krytyczny uniemożliwiał przekazanie do ZUS dokumentów poprzez teletransmisję danych. W programie Płatnik 9.01.001 w pierwszym etapie jego wdrażania można przesyłać dokumenty rozliczeniowe pomimo występującego błędu. Do tej pory najwięcej pytań dotyczyło jednak możliwości przekazywania dokumentów rozliczeniowych za grudzień 2013 w wersji 8.01.001A, a także o realizację drugiego etapu wdrożenia nowych funkcjonalności programu i weryfikacji danych Płatnika z danymi ZUS – relacjonuje Łukasz Mazur, szkoleniowiec z tarnowskiego Oddziału ZUS.

Nowe oprogramowanie powinno być stosowane od stycznia bieżącego roku przy sporządzaniu dokumentów za rok ubiegły, w szczególności przez płatników, którzy muszą posługiwać się nowymi kodami ubezpieczeniowymi. Bezwzględnie natomiast programem Płatnik 9.01.001 należy się posługiwać od lutego sporządzając dokumenty za styczeń 2014 roku.

 

Zmiany w PŁATNIKu 9.01.001 wynikają z nowelizacji przepisów prawa związanych m. in. z wprowadzeniem nowych kodów tytułów do ubezpieczeń oraz udostępnienia nowych funkcjonalności aplikacji. Jednym z nadrzędnych celów jest zmniejszenie ilości błędów w dokumentach poprzez ich bieżącą weryfikację w oparciu o już zaewidencjonowane dane.

Ponadto dla płatników składek zatrudniających ponad 7 tys. pracowników dedykowana jest wersja programu o zwiększonej wydajności 9.01.001A.

Oprogramowanie jest dostępne pod adresem: http://pue.zus.pl/platnik oraz http://www.platnik.info.pl/. Można je także pobrać w terenowych jednostkach organizacyjnych ZUS na płytach DVD. Ponadto dostępne jest szkolenie elektroniczne, broszura informacyjna, podręcznik użytkownika i administratora oraz poradnik sporządzania dokumentów ubezpieczeniowych.

Można się jeszcze zapisywać na szkolenia, które odbędą się we wtorek 28 stycznia w Tarnowie oraz Bochni. Zapraszamy!

Elżbieta Stachowiak

Rzecznik Prasowy

Powiązane artykuły

Back to top button