Aktualności

Projekt „Oswoić Szkołę”, czyli jestem z moją Szkołą za pan brat!

Fundacja Lemoniada (Borzęcin) we współpracy z Publiczną Szkołą Podstawową nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Brzesku zakończyła realizację projektu pn. „Oswoić Szkołę”, który dofinansowany był ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w okresie od 17 października do 14 listopada 2014 r., w każdy piątek, odbywały się dwugodzinne zajęcia w ramach programu psychoedukacyjnego i socjoterapeutycznego dla dzieci objętych kształceniem zintegrowanym, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci sześcioletnich.

 Realizacja zajęć dla kilkunastu uczniów klas pierwszych ułatwiła im oswojenie się z największym jak dotąd wyzwaniem, jakim jest pójście do szkoły, pozwoliła im używać języka potrzeb i emocji, strategii radzenia sobie ze szkolną emocjonalną codziennością, tym samym zmniejszając niepożądane zachowania, stres i niepowodzenia szkolne.

Zajęcia dostosowane były do grupy uczestników, co za tym idzie prowadzone były w formie zabawowej przez psychologa mgr Anetę Baranowską, którą wspomagał Wolontariusz. Były to zajęcia plstyczne, zabawy ruchowe, konkurs talentów „Mam talent”, bajki terapeutyczne czy zabawy terapeutyczne.

 Projekt „Oswoić Szkołę” jest pierwszym przedsięwzięciem realizowanym przez Fundację Lemoniada, która powstała w 2014 roku. Zamysł powołania Fundacji zrodził się w głowach ludzi, którzy na co dzień oddają się pracy z dziećmi z różnymi wyzwaniami rozwojowymi i ich rodzinami. Cele działalności Fundacji koncentrują się w obszarze:

– Udzielania wszechstronnej pomocy dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym, w szczególności niepełnosprawnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym, defaworyzowanym, pochodzącym z rodzin dysfunkcyjnych.

– Propagowania i wspierania rozwoju więzi rodzinnych i społecznych oraz innowacyjnych działań w zakresie pomocy rodzinie.

– Wspierania i propagowania inicjatyw na rzecz godnego życia dzieci, młodzieży i osób dorosłych, w szczególności niepełnosprawnych, w społeczeństwie.

– Prowadzenia akcji społecznych i informacyjnych wpływających na kształtowanie postawy tolerancji i zrozumienia wobec niepełnosprawności.

 

 

 

 

 

 

 

 


Powiązane artykuły

Back to top button