Aktualności

RADNI ZŁOŻYLI ŚLUBOWANIE

fot. Przewodniczący RM – Krzysztof Ojczyk

 

21 radnych wybranych na kadencję 2014-2018 odebrało, z rąk przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Brzesku, Tomasza Filipa nominacje. Dla czwórki z nich – Barbary Borowieckiej, Grzegorza Kolbusza, Marcina Ciureja i Krzysztofa Stępaka były to chwile wyjątkowe, bo w samorządzie zasiedli po raz pierwszy.

Prowadzący obrady pierwszej sesji radny-senior, Edward Knaga przyjął od radnych ślubowanie, którego treść brzmi: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.

Kolejnym punktem obrad był wybór przewodniczącego rady. Zgłoszono tylko jedną kandydaturę – Krzysztofa Ojczyka, którego w tajnym głosowaniu poparło 18 radnych, dwóch było przeciwnych jego kandydaturze, jeden radny wstrzymał się od głosu. Wiceprzewodniczącymi rady zostali Ewa Chmielarz i Piotr Wyczesany. 

Gratulacje składał radnym burmistrz Grzegorz Wawryka. – Gratuluję wszystkim państwu wyboru i mam nadzieję, że wszyscy wspólnie będziemy pracować dla dobra gminy. Mieszkańcy oczekują od nas rozwiązywania problemów, a nie tego, że zajmować się będziemy polityką.

Podczas sesji wybrano także składy osobowe komisji. 

Skład Komisji Rewizyjnej

Przewodnicząca Komisji Barbara Borowiecka

Krzysztof Bogusz,

Kazimierz Sproski,

Grzegorz Kolbusz,

Marcin Ciurej,

Maria Kucia,

Maria Kądziołka,

Leszek Klimek,

 Skład Komisji Gospodarki Finansowej:

Przewodniczący Komisji Jarosław Sorys

Leszek Klimek,

Franciszek Brzyk,

Adam Smołucha,

Stanisław Góra,

Grzegorz Kolbusz,

Krzysztof Ojczyk

 Skład Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa:

 Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak

Piotr Wyczesany,

Jerzy Gawiak,

Marcin Ciurej,

Edward Knaga,

Bogusław Babicz,

Ewa Chmielarz

 Skład Komisji Oświaty Kultury i Sportu:

Przewodniczący Komisji Bogusław Babicz

Barbara Borowiecka,

Kazimierz Sproski,

Franciszek Brzyk,

Maria Kądziołka,

Jarosław Sorys,

Krzysztof Bogusz,

 Skład Komisji Spraw Obywatelskich, Porządku Publicznego i Promocji:

 Przewodniczący Komisji Krzysztof Bogusz

Adam Kwaśniak,

Piotr Wyczesany,

Jerzy Gawiak,

Krzysztof Stępak,

Marcin Ciurej,

Bogusław Babicz,

Skład Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny:

 Przewodniczący Komisji Adam Smołucha

 Barbara Borowiecka,

Maria Kucia,

Anna Lubowiecka,

Grzegorz Kolbusz,

Ewa Chmielarz,

Krzysztof Ojczyk, 

Wszyszcy przewodniczący komisji oraz przedstawiciele Rady, zostali wybrani z ugrupowania Prawa i Sprawiedliwości. 

ZOBACZ FOTORELACJĘ

Powiązane artykuły

Zobacz także
Close
Back to top button