Aktualności

Regionalne Centrum w surowym stanie

Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na realizację II etapu budowy Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie, polegającego na pracach wykończeniowych wewnątrz i na zewnątrz obiektu. Zgodnie z zapisami umowy, dotychczasowy wykonawca budowy Chemobudowa Kraków S.A. zakończył prace związane z realizacją stanu surowego zamkniętego. Obiekt już dzisiaj prezentuje się atrakcyjnie, stanowiąc jeden z najbardziej okazałych budynków w krajobrazie zabudowy Borzęcina. Przypomnijmy, że Regionalne Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie będzie działać w sektorze pomocy społecznej oraz w sektorze świadczącym usługi medyczne. Usługi te będą wykonywane w postaci usług świadczonych przez pomoc społeczną, czyli dom pomocy społecznej i ośrodek wsparcia oraz w postaci usług w zakresie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej obejmującej lekarską opiekę rehabilitacyjną i fizjoterapię ambulatoryjną. Stworzonych zostanie 110 miejsc całodobowej opieki w domu pomocy społecznej z zapleczem terapeutycznym i rehabilitacyjnym, co skutecznie przyczyni się do rozwiązania problemu brakujących miejsc w placówkach całodobowej opieki społecznej. Zakończenie realizacji budowy Centrum wraz z niezbędnym jego wyposażeniem planuje się w 2014 roku.

Wykonawcą pierwszego etapu prac na inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja Domu Parafialnego w Borzęcinie na potrzeby utworzenia Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej” była Chemobudowa Kraków S.A.. Współpraca w zakresie realizacji zadania przebiegała dobrze, a firma terminowo wywiązała się z powierzonego jej zakresu. Na mocy uprawnień zawartej umowy, współpracę zakończono wraz z wykonaniem stanu surowego zamkniętego – mówi wójt gminy Borzęcin, Janusz Kwaśniak. – Aktualnie przygotowujemy się do ogłoszenia przetargu na kolejny zakres inwestycji, polegający na pracach wykończeniowych obiektu. Jesteśmy przekonani, że w obecnej sytuacji rynkowej, braku zamówień publicznych na realizację obiektów kubaturowych, uzyskamy znacznie korzystniejsze ceny na realizację zadania, co pozwoli na istotnie oszczędności w budżecie.

Projekt pn. Rozbudowa i zmiana użytkowania Domu Parafialnego na potrzeby utworzenia Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie współfinansowany jest w kwocie 3 milionów złotych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Współfinansowanie budowy zadeklarował również samorząd powiatu. Niezależnie od powyższego wsparcia, gmina zabiega o pozyskanie kolejnych środków finansowych z zewnętrznych źródeł.

Warto wspomnieć, że powierzchnia użytkowa 4- kondygnacyjnego obiektu stanowić będzie powierzchnię 4 tysiące 868 metrów kwadratowych. Po zakończeniu budowy zatrudnienie w Centrum znajdzie blisko 40 osób.

RCRiPS :: Borzęcin

 

 

Powiązane artykuły

Back to top button